Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Derfor er jeg lege - Vitenskap gir bedre helse

Jeg tror vi har viet for lite oppmerksomhet til det å velge ikke å bli behandlet. Vi vet ofte for lite om virkninger av behandling, og vi vet heller ikke nok om alternativet for pasienten ved ikke å bli behandlet. Det bør være et reelt valg ikke å bli behandlet, sier Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.
13. desember 2017
Youtube/vimeo player


Vitenskap gir bedre helse