Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Kristin Hovland gjenvalgt som leder

På Oslo legeforenings årsmøte 22. august ble Kristin Hovland gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, redaktør av Journalen, revisor og valgkomité.
28. august 2017

Styrets representanter m/vara fra yrkesforeningene: Allmennlegeforeningen, Praktiserende spesialister landsforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Overlegeforeningen og Yngre legers forening har sine egne valg som blir innrapportert til Legeforeningen sentralt.

Styret:

Leder:
Arbeidsmedisiner Kristin Hovland, Skanska Norge

Fritt valgte representanter:
Overlege Recep Øzeke, OUS Aker
Overlege Kari Løhne, OUS

Vara fritt valgte:
1. LIS-lege Jasna Ribic, OUS
2. Lege Laila Ailin Harlem, Oslo kommune

Kurskomité:
Valgt for 4 år av gangen – perioden 1.9.2017-31.8.2021:
Allmennpraktiker Reidar Johansen (leder), Majorstukrysset legegruppe
Allmennpraktiker Terje Johansen, Iladalen legekontor
Arbeidsmedisiner Marit Skogstad, STAMI           

Ikke på valg – valgt fram til 31.8.2019:
Overlege Nina Borge, Vindern bo- og servicesenter
Allmennpraktiker Henrik Steenfeldt-Foss, Marienlyst legesenter
Allmennpraktiker Aslak Holtestaul, Lille Grensen legesenter

Redaktør Journalen:
Overlege Per Helge Måseide

Revisor:

RSM Norge AS, org.nr. 982 316 588 MVA, Postboks 1312 Vika, 0112  Oslo

Valgkomité:
Arbeidsmedisiner Kristian Vetlesen, Orkla ASA
Overlege Bente Thorsen, OUS
Allmennpraktiker Svein Aarseth, Frysja legekontor

Lagt fram og godkjent på årsmøtet 22. august 2017.