Oslo legeforening

Lokalforening

2017

OSLO-LEGEN 2017

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 22. august 2017. Vi ber om forslag til kandidater.
22. februar 2017

Recep Øzeke og Kari Løhne er komité som innstiller til styret. Styret velger Oslo-legen i sitt styremøte i juni.

Retningslinjer som legges til grunn er: 

  1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert. 

Tidligere Oslo-leger er Lars Moe i 2008, Ellen Schlichting i 2009, Bente Thorsen i 2010, Christian Grimsgaard i 2011, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss i 2012, Torgeir Bruun Wyller i 2013, professor i sosialmedisin Per Fugelli i 2014, Knut Melhuus i 2015 og Svein Aarseth i 2016.

Begrunnet forslag til kandidater sendes Oslo legeforenings sekretariat unni.broter@legeforeningen.no innen 29. mai 2017.

Med vennlig hilsen
Oslo legeforening

Kristin Hovland
Leder