Sykehusplaner i Oslo-regionen?

Oslo legeforening i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterer til åpent møte tirsdag 16. januar 2018 kl. 18:00-21:00 om "Sykehusplaner i Oslo-regionen. Vil de dekke befolkningens behov?"

Sted: Wergelandsalen, Litteraturhuset, Oslo. Fri inngang.

1800-1805: Velkommen ved leder av Oslo Legeforening Kristin Hovland og ordstyrer/leder av Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum Erlend Hem

1805-1830: Ullevål gjennom 130 år – Hva er Ullevål sykehus i dag og hva skal erstatte det? Professor emeritus Rolf Kåresen

1835-1900: Sykehusplanlegging – hvorfor får vi det ikke til?
Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard

1900-1925: Hvordan skal Oslo universitetssykehus utvikles for best mulig å dekke befolkningens behov? Administrerende direktør Bjørn Erikstein

1925-1945 Pause

1945-2010: "Foretaksadelen" – hvordan fungerer den anonyme byråkratmakten?
Professor emeritus Rune Slagstad

2010-2035: En politikers tanker om sykehusutbygging i Oslo-regionen
Stortingsrepresentant Jan Bøhler

2035-2055: Paneldiskusjon med innlegg fra salen

2055-2100: Oppsummering og avslutning

For informasjon om Stiftelsen og dens aktiviteter se: www.helsehistorie.no