Juridisk vurdering av beslutningsgrunnlag for nye Oslo Universitetssykehus

Beslutningen om hvor og hvordan nytt sykehustilbud i Oslo skal bygges og organiseres er truffet uten at kravene som stilles til saksbehandlingen er oppfylt. Grunnlaget for lånesøknaden er per i dag heller ikke forsvarlig utredet. Dette er vurderingens konklusjon.
Bilde av Ullevål sykehus
Foto: Ullevål sykehus

Lånesøknaden er i tråd med et målbilde fastsatt av helseministeren i 2016 som bestemmer at Nye Oslo Universitetssykehus skal lokaliseres på Gaustad og Aker, og at Ullevål sykehus vil bli lagt ned og tomten solgt. Planene om utvikling av Nye Oslo Universitetssykehus er Norges største landbaserte byggeprosjekt.

Vedlagte vurdering gjennomgår hvilke regler som gjelder for utredning og saksbehandling i offentlig forvaltning generelt, samt spesielle regler for helseforetak og byggeprosjekter. Det vurderes i hvilken utstrekning disse reglene synes å være fulgt ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlaget for lånesøknaden.

Bakgrunnen for vurderingen er Helse Sør-Østs søknad i statsbudsjettet for 2020 om lån til nye Oslo Universitetssykehus.

Anne Christine Kroepelien er advokat, medlem av Høyre og var leder for bydelsutvalget på St. Hanshaugen 2015-2019.

Hun ble engasjert i sykehusstriden i Oslo fordi Ullevål sykehus ligger i bydel St.Hanshaugen. Dette notatet er utarbeidet på eget initiativ og uten å være engasjert av noen. Arbeidet er utført ubetalt. Anne Christine Kroepelien har ingen bindinger til noen involverte parter i prosessen.