Oslo legeforening

Lokalforening

2020

Juridisk vurdering av beslutningsgrunnlag for nye Oslo Universitetssykehus

10. januar 2020
Beslutningen om hvor og hvordan nytt sykehustilbud i Oslo skal bygges og organiseres er truffet uten at kravene som stilles til saksbehandlingen er oppfylt. Grunnlaget for lånesøknaden er per i dag heller ikke forsvarlig utredet. Dette er vurderingens konklusjon.

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 14.01.20. Tvang - i felles lovverk?

09. januar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med psykologspesialist Tormod Stangeland tirsdag 14. januar kl. 18:00. Tittel på foredraget er: Tvang - i felles lovverk?