2020

23. desember 2020

Julehilsen 2020

19. november 2020

Sykehusplaner for Oslo

Les de økonomiske betraktninger omkring planen for Nye Oslo universitetssykehus.
21. oktober 2020

Nye Oslo universitetssykehus – Protokolltilførsel fra fagforeningene

I forbindelse med styremøte ved Oslo universitetssykehus den 20. oktober 2020, la fagforeningene samlet frem denne protokolltilførselen. Her konkretiseres noe av det som de ansatte er bekymret for med tanke på planene om Nye Oslo universitetssykehus.
01. juli 2020

Innkalling til årsmøte 25. august

Årsmøtet arrangeres tirsdag 25. august 2020 kl. 18:00-20:00. Møtet gjennomføres digitalt. Lenke til møtet sendes deltakere når påmeldingsfristen er ute 12. august.
25. juni 2020

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering

Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retninglinjene.
10. juni 2020

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo - Webinar 9. juni kl 17. Tema: Covid 19 - Pandemien i Oslo.
04. april 2020

Nyhetsbrev til allmennleger i Oslo

Vi står midt i en svært spesiell situasjon som krever mye av oss leger. Allmennlegene står i front mot Covid-19 smitten, og helsevesenet avhenger mer enn noen gang av at primærhelsetjenesten fungerer og at fastlegene er der for pasientene sine.
19. mars 2020

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.
04. mars 2020

Tilbyr hjelp til leger som sliter med rus

Trasoppklinikken i Oslo har nå et lavterskel behandlingsopplegg spesielt rettet mot leger med rusproblemer.

Side 1 av 2