Oslo legeforening

Lokalforening

2020

Julehilsen 2020

23. desember 2020

Sykehusplaner for Oslo

19. november 2020
Les de økonomiske betraktninger omkring planen for Nye Oslo universitetssykehus.

Nye Oslo universitetssykehus – Protokolltilførsel fra fagforeningene

21. oktober 2020
I forbindelse med styremøte ved Oslo universitetssykehus den 20. oktober 2020, la fagforeningene samlet frem denne protokolltilførselen. Her konkretiseres noe av det som de ansatte er bekymret for med tanke på planene om Nye Oslo universitetssykehus.

Innkalling til årsmøte 25. august

01. juli 2020
Årsmøtet arrangeres tirsdag 25. august 2020 kl. 18:00-20:00. Møtet gjennomføres digitalt. Lenke til møtet sendes deltakere når påmeldingsfristen er ute 12. august.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering

25. juni 2020
Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retninglinjene.

Møteplass Oslo

10. juni 2020
Møteplass Oslo - Webinar 9. juni kl 17. Tema: Covid 19 - Pandemien i Oslo.

Nyhetsbrev til allmennleger i Oslo

04. april 2020
Vi står midt i en svært spesiell situasjon som krever mye av oss leger. Allmennlegene står i front mot Covid-19 smitten, og helsevesenet avhenger mer enn noen gang av at primærhelsetjenesten fungerer og at fastlegene er der for pasientene sine.

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

19. mars 2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.

Tilbyr hjelp til leger som sliter med rus

04. mars 2020
Trasoppklinikken i Oslo har nå et lavterskel behandlingsopplegg spesielt rettet mot leger med rusproblemer.

Side 1 av 2