Innkalling til årsmøte 25. august

Årsmøtet arrangeres tirsdag 25. august 2020 kl. 18:00-20:00.
Møtet gjennomføres digitalt. Lenke til møtet sendes deltakere når påmeldingsfristen er ute 12. august.
Akershus festning og Oslo rådhus sett fra vannet. Bilde: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Etter årsmøtet vil det bli utdeling av årets "Oslo-lege" og foredrag ved ass. direktør Espen R. Nakstad i Helsedirektoratet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og tellekomité
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Årsmelding for 2019
  5. Regnskapsrapport for 2019
  6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2021
  7. Forslag til endringer i statuttene til Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
  8. Utdeling av utmerkelsen årets "Oslo-lege"

Vedlagt er regnskap for 2019, revisors beretning for 2019, årsmelding 2019 og forslag til endringer i statuttene. Budsjett for 2021 legges fram på møtet.

Foredrag:

"Covid-19, hvor står vi og hvor går vi?"

Ved assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet

Frist for innmelding av saker er 7. juli.