Julehilsen 2020

Julebilde for Oslo legeforening.
Foto: Colourbox,com

Kjære kollegaer!

Dette har vært annerledes-året i nyere tid i Norge. Smittevern, kohorter, R-tall og daglige oppdateringer om antall smittede i Norge og verden har blitt en del av den nye normalen.

Etter en start i mars som tydeliggjorde at vi ikke var helt beredt, er nå mye på plass. Samtidig så kommer slitasjen av å stå i førstelinjen, bekymringen for enkelte grupper av mennesker som ikke får den helsehjelpen de burde fordi ting blir utsatt, og uro over hva denne situasjonen medfører av psykisk uhelse – som en følge av både usikkerheten ved selve pandemien, men også følgene av nedstengning av samfunnet.

Jeg har lyst til å takke hver av dere for innsatsen, for endringsvilje og stå-på-vilje, for å opprettholde helsetilbudet til befolkningen på tross av en krevende situasjon hvor vi lærer mens vi går.

Jeg vil også særskilt takke alle tillitsvalgte. Det har vært behov for mye ekstra innsats, enten det er i kommunen eller på sykehus, for å bidra til å få på plass best mulige løsninger i denne perioden. Mange har hatt en arbeidsbyrde som har gått langt utover vanlig arbeidstid.

Nå håper jeg dere får noen fine juledager, med en god blanding av ro og fysisk aktivitet. Jeg låner Odveig Klyve sine ord fra diktet Pandemisk, og håper på et godt år i 2021 .

PANDEMISK

Eg ville berre gje deg ein klem,

ikkje fordi forskning seier at
ein klem kan lindra dødsangst og
få hjernen til å produsera hormon for glede,

ikkje fordi ein klem dempar smerte,
skaper tryggleik, roar nervene,
styrker hjarta,

sjølv om det sikkert er sant.

Eg ville gje deg ein klem
berre fordi
eg kjenner deg,
fordi du er den du er,
for å dela at
vi er her saman,

sjølv om vi er aleine.

Ein gong,
det er ikkje så lenge sidan,
sa medisinske ekspertar at ein klem
aukar nivået av antistoff i kroppen
og reduserer risikoen for
infeksjonar.

Men det var før,
førcorona,
førpandemisk.

No øver vi oss i avstand,
øver oss på å gløyma
klemmane som vi ikkje kan gje,
klemmane som er utanfor
husstanden utanfor
smittevernreglane.

Vi pustar inn verda
gjennom flimrande skjermar,
eller munnbind.
Vi seglar omkring i kroppane våre
som om dei var planetar
i verdsrommet.

Kan vi finna einannan
i pandemisk distanse,
eller nærleik?

Kan vi læra å møtast
og ta avskil
slik det skjer i Japan,
når dei stansar og
bøyer seg sakte
mot kvarandre
på to meters avstand,
og kroppane talar
sitt eige språk:
Eg ser deg.
Du ser meg.
Vi er her saman.

Eg prøver å etterlikna
desse vakre rørslene,
men det er ein dans
som er innøvd gjennom
mange hundre år.
Eg treng å øva.

Det å finna den rette
avstanden
er det viktigaste
i livet og
i kunsten,
skriv ein estisk poet.

Eg bøyer meg
mot deg,
klossete kanskje.
Eg vil berre seia
at eg ser deg,
at vi er her saman.

Mens vi ventar
på å gje kvarandre
ein klem.

Odveig Klyve / 2020

Gledelig jul og godt nytt år!

Hilsen
Kristin Hovland
leder
Oslo legeforening