Oslo legeforening

Lokalforening

2020

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 10.03.20. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med førsteamanuensis Lisbeth Thoresen tirsdag 10. mars kl. 18:00.

Tittel på foredraget er: "Alt som lever, må dø" - Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt
24. februar 2020
Blad som visner
Foto: colourbox.com

Tanatologi er vitenskapen og læren om døden. Internasjonalt og nasjonalt får døden som kunnskapsfelt stadig større oppmerksomhet. I dette foredraget vil Lisbeth Thoresen gå nærmere inn på hvorfor det er viktig med ulike perspektiver på døden, og gi noen eksempler på slike.

Lisbeth Thoresen er sykepleier med doktorgrad i profesjonsetikk, og jobber som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap.

Arrangementet finner sted på Frederik Holsts hus ved Ullevål sykehus (se vedlagt kart nedenfor), og begynner kl. 18:00 og varer i to timer (én time foredrag + én time diskusjon).

Følg oss gjerne på Facebook! 

Inngangspenger: kr 50,- (Vipps eller kontant)

Medisin-filosofisk forum UIO

kart Fredrik Holsts hus