Nye Oslo universitetssykehus – Protokolltilførsel fra fagforeningene

I forbindelse med styremøte ved Oslo universitetssykehus den 20. oktober 2020, la fagforeningene samlet frem denne protokolltilførselen. Her konkretiseres noe av det som de ansatte er bekymret for med tanke på planene om Nye Oslo universitetssykehus.
Bilde av Ullevål sykehus
Ullevål sykehus

Mange grupper på sykehuset har i senere tid bidratt med rapporter om sine felt, men det mangler en helhetlig oversikt over hvordan sykehusene bør innrettes med tanke på kapasitet og størrelse.

Reguleringsplanen er fortsatt til behandling hos Plan- og bygningsetaten, og vil mest sannsynlig ikke legges frem til offentlig ettersyn før rundt juletider. Det er altså en betydelig forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift.

Kapasitet og økonomi er uavklart og usikkert. Tillitsvalgte mener derfor at styret ikke burde vedtatt å gå videre til forprosjekt nå.

I Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter står bl.a. følgende om

Forprosjektfase, grunnlag:

Fasen bygger på:

  • Godkjent mandat for forprosjektfasen.
  • Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer.
     

Hvis det etter fullført konseptrapport har skjedd endringer i forutsetningene for disse dokumentene, må dette verifiseres, og om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart av forprosjektfasen.