Nyhetsbrev til allmennleger i Oslo

Vi står midt i en svært spesiell situasjon som krever mye av oss leger. Allmennlegene står i front mot Covid-19 smitten, og helsevesenet avhenger mer enn noen gang av at primærhelsetjenesten fungerer og at fastlegene er der for pasientene sine.

Endringene har skjedd ekstremt raskt de siste ukene, og det har vært en omfattende prosess for å få på plass sentral enighet om avtaler mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Arbeidet rundt dette startet allerede 13. mars ved at det ble besluttet at det skulle opprettes feberklinikker i de ulike bydelene.

Det var til å begynne med uenighet om hvordan dette skulle organiseres med tanke på legedekning, og hvordan det skulle avlønnes. Gjennom to ukers prosess med betydelig innsats fra tillitsvalgte og svært god hjelp fra JA-avdelingen og Legeforeningen sentralt har vi klart å komme til en sentral enighet med Oslo kommune om legenes avtaler ved arbeid på feberklinikkene. Det er også enighet om at næringsdrivende fastleger skal få
praksiskompensasjon fra kommunen ved karantene/isolasjon pga Covid-19. Prosessen pågår videre mellom Legeforeningen og Oslo kommune rundt uavklarte problemstillinger som dukker opp, og vi opplever at vi har etablert et godt samarbeid med Oslo kommune på nåværende tidspunkt. Dersom du har spørsmål så kan du ta kontakt med tillitsvalgt i bydelen din for en raskest mulig avklaring.

Dersom du skal jobbe på feberklinikkene kan du velge om du vil være midlertidig ansatt eller motta honorar som næringsdrivende. Legeforeningen anbefaler ansatt modellen, da dette fører til at du også får forsikringer i arbeidet ditt gjennom arbeidsgiveren din som blir Oslo kommune. Du vil ha rett på kveldstillegg og helgedagstillegg, samt du vil motta praksiskompensasjon på dagtid dersom du har løpende utgifter på legesenteret ditt. Hvis du velger honorarmodellen bør du påse at du har forsikringer som gjelder dersom du blir smittet og alvorlig syk. Hvis du til vanlig er organisert i et enkeltmannsforetak vil det være særdeles lønnsomt å velge ansatt modellen fordi du vil få et betydelig fradrag på personlig beskatning når du er lønnsmottaker i tillegg (Minstefradrag). Kopi av avtalene ligger vedlagt som linker i denne e-posten.

Fastlegene har vist spesielt stor evne til å endre arbeidsmetoder de siste ukene. Bruken av e-konsultasjoner, video-konsultasjoner og telefon-konsultasjoner har gjort det mulig å ha kontakt med pasientene uten å ta de fysisk inn på legesentrene. Nå som vi går påsken i møte vil alle vi som er tillitsvalgte i Oslo oppfordre fastlegene til å være tilgjengelig elektronisk, og sjekke sin elektroniske pasient postkasse daglig, også på helgedager dersom det er mulig. Dette er for å bidra til at pasienter med Covid-19 relatert sykdom kan få den helsehjelpen de trenger i tide, og for å gi pasientene våre en liten ekstra trygghet og bidra til at de får den beste helsehjelpen gjennom fastlegen. Husk å skrive på nettsidene om legene er tilgjengelig på elektronisk kommunikasjon gjennom helgedagene i påsken.

Nyhetsbrevene fra Allmennlegeforeningen kommer svært hyppig. Her kommer det viktig og oppdatert informasjon kontinuerlig– følg med.

Følg Oslo legeforening på Facebook

God påske!

Med vennlig hilsen
Nina Wiggen, førstelandsråd, og alle de tillitsvalgte i bydelene.

Kristin Hovland, leder Oslo Legeforening