Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering

Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retninglinjene.
Bilde av en lege som noterer på papir med en penn.
Foto: Colourbox.com

Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra AF, Of, Ylf og Nmf.

Oslo legeforening har ansvar for å gjøre disse retningslinjene kjent i vår forening, og må vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig å formidle retningslinjene internt.

Vedlagt finnes retningslinjene og nærmere informasjon om disse, som kan benyttes fritt i informasjonsarbeidet i hver enkelt forening.