Oslo legeforening

Lokalforening

2020

Sykehusplaner for Oslo

Les de økonomiske betraktninger omkring planen for Nye Oslo universitetssykehus.
19. november 2020
Bilde av Oslo Universitetssykehus

En uavhengig gruppe har sett på de økonomiske vurderingene for Nye Oslo universitetssykehus. De skriver bl.a.:

Vi mener at risikoen knyttet til OUS’ økonomiske beregninger er betydelig økt det siste året. Økonomien i OUS er i dag ikke robust nok til å bære den store investeringen som prosjektet innebærer. Analysen av ØLP 2021 – 2024 viser at OUS i en årrekke ikke har maktet å nå egne måltall og at lånebevilgningen til Nye OUS var basert på sviktende estimater og beheftet med større risiko enn det som ble opplyst til Stortinget. De endringene som er gjort i prosjektet i løpet av det siste året får direkte betydning for planlagte effektiviseringsgevinster. Hvis prosjektet blir dyrere enn planlagt, må OUS enten redusere pasientbehandlingen eller HSØ må utsette andre planlagte byggeprosjekter i regionen.

Spesielt i disse tider, er det viktig å vite at både løsning og økonomi er robuste nok for fremtidens behov.

Jeg anbefaler deg å lese rapporten, og å engasjere deg i sykehussaken - den angår oss alle!