Sykehusplaner for Oslo

Les de økonomiske betraktninger omkring planen for Nye Oslo universitetssykehus.
Bilde av Oslo Universitetssykehus
Foto: OUS.

En uavhengig gruppe har sett på de økonomiske vurderingene for Nye Oslo universitetssykehus. De skriver bl.a.:

Vi mener at risikoen knyttet til OUS’ økonomiske beregninger er betydelig økt det siste året. Økonomien i OUS er i dag ikke robust nok til å bære den store investeringen som prosjektet innebærer. Analysen av ØLP 2021 – 2024 viser at OUS i en årrekke ikke har maktet å nå egne måltall og at lånebevilgningen til Nye OUS var basert på sviktende estimater og beheftet med større risiko enn det som ble opplyst til Stortinget. De endringene som er gjort i prosjektet i løpet av det siste året får direkte betydning for planlagte effektiviseringsgevinster. Hvis prosjektet blir dyrere enn planlagt, må OUS enten redusere pasientbehandlingen eller HSØ må utsette andre planlagte byggeprosjekter i regionen.

Spesielt i disse tider, er det viktig å vite at både løsning og økonomi er robuste nok for fremtidens behov.

Jeg anbefaler deg å lese rapporten, og å engasjere deg i sykehussaken - den angår oss alle!