Møteplass Oslo

Møteplass Oslo - Webinar 9. juni kl 17. Tema: Covid 19 - Pandemien i Oslo.
Skyline av Akerbrygge i Oslo. Foto: Colourbox.com

TID: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 17 – 19.

Tema: Covid 19 – Pandemien i Oslo. Samarbeid når det uventede skjer

STED: Møtet blir holdt som et Webinar i samarbeid med Oslo legeforening.

Agenda

Kl. 17:00 – 17:05: Velkommen v/Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening

Covid 19 - sykdommen – hva har vi erfart, og hva vet vi så langt?
Kl. 17:05 – 17:25: Fra fastlegens ståsted v/ Nadim Latif, fastlege, Manglerud legesenter (Tidspunkt i video: 02:49)
Kl. 17:25 – 17:45: Fra sykehusets ståsted v/Morten Mowe, klinikksjef, Medisinsk klinikk, OUS (Tidspunkt i video: 20:36)
Kl. 17:45 – 18:00 Kommentarer og diskusjon

Samarbeid under Covid 19 pandemien. Erfaringer og løsninger framover

Kl 18:00 – 18:15 Erfaringer med og ønsker om samarbeid – Resultater fra en Questback gjennomført i regi av Møteplass Oslo til leger i Oslo v/Bente Thorsen, sekretær for Møteplass Oslo (Tidspunkt i video: 45:00)

Kl 18:15 – 18:30: Hva er viktig for sykehusene framover når det gjelder samarbeidet? v/Bjørn Atle Bjørnbeth, Administrerende direktør, OUS (Tidspunkt i video: 01:03:45)

Kl 18:30 – 18:45: Samarbeid i og med kommunen - hva har vi fått på plass og hva trenger vi framover? v/Jon Ørstavik, kommuneoverlege, og Johan Torper, medisinsk fagsjef, begge Oslo kommune (Tidspunkt i video: 01:15:50)
Kl 18:45 – 18:55: Kommentarer og diskusjon

Kl 18:55 – 19:00: Avsluttende oppsummering v/Bente Thorsen

NB:

Som del av forberedelsene til webinaret ønsker vi å innhente erfaringer om samarbeid under Covid 19 pandemien fra leger i Oslo.

Du er velkommen til å svare, også om du ikke kan delta i webinaret!

Vennlig hilsen

Kristin Hovland Bente Thorsen

Leder, Oslo legeforening Sekretær for Møteplass Oslo