Oslo legeforening

Lokalforening

2021

Vi ønsker forslag på kandidater til Oslo-legen 2021

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Vi ber om forslag til kandidater. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 24. august 2021.
Kristin Hovland, leder
14. april 2021
Bilde av en utmerkelse som Oslo-legen får.

Jacob Jorem og Sohail Aslam er komité som innstiller til styret. Styret velger Oslo-legen i sitt styremøte 20. mai.

Retningslinjer som legges til grunn er:

  1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening.
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle.
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.


Tidligere Oslo-leger er:
Lars Moe i 2008, Ellen Schlichting i 2009, Bente Thorsen i 2010, Christian Grimsgaard i 2011, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss i 2012, Torgeir Bruun Wyller i 2013, Per Fugelli i 2014, Knut Melhuus i 2015, Svein Aarseth i 2016, Anne Kathrine Nore i 2017, Bjørn Bendz i 2018, Sven Haaverstad i 2019 og Bjørg Marit Andersen i 2020.

Mer informasjon om tidligere Oslo-leger.

Begrunnet forslag til kandidater sendes Oslo legeforenings sekretariat oslo.legeforening@legeforeningen.no innen mandag 30. april 2021.