Protokolltilførsel innsparingstiltak 2023 for OUS

Tillitsvalgte er svært bekymret for svekket pasientbehandling og arbeidsmiljøet som konsekvens av planlagte innsparingstiltak for 2023. De tar til orde for omorganisering av OUS og redusert investeringsnivå til fremtidige sykehusbygg.