2023

18. april 2023

17. mai i Legenes hus

Oslo legeforening ønsker medlemmer og ansatte med familie og venner velkommen til 17. mai feiring i Legenes hus kl. 12.00-14.00.
29. mars 2023

Foreslå kandidater til Oslo-legen 2023

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til kandidater.
27. februar 2023

Protokolltilførsel innsparingstiltak 2023 for OUS

Tillitsvalgte er svært bekymret for svekket pasientbehandling og arbeidsmiljøet som konsekvens av planlagte innsparingstiltak for 2023. De tar til orde for omorganisering av OUS og redusert investeringsnivå til fremtidige sykehusbygg.