Østfold legeforening

Lokalforening

2020

Velkommen til Årsmøte 2020

Årsmøtet blir i Korona-året 2020 avholdt digitalt på Zoom tirsdag 3.november kl 18. Styret håper vi får se så mange som mulig der selv om vi konkurrerer med et lite valg annet sted i verden som avholdes samme dag.
Karoline Lund
20. oktober 2020
Den norske legeforening - Asklepios logo
Asklepios

Året 2020 nærmer seg slutten og Årsmøtet i Østfold Legeforening er flyttet fra april til nå i november. Vi får dessverre ikke gleden av å treffe hverandre i nydelige omgivelser på Støtvig denne gang.

Det har i sannhet vært et spesielt år for oss alle. Vi vet fortsatt svært lite om hvordan 2021 vil bli, men vi vet at vi lengter etter andre tider.

Vi har jobbet oss gjennom månedene siden februar med initialt sjokk og uro, så raske omstillinger med behov for mye ny kunnskap og etter hvert har vi landet i en hverdag fylt med Pandemi og det den krever av oss. Legestanden har imponert i alle nivåer i helsevesenet, samfunnsmedisinerne har briljert. Befolkningen er glad de har oss og hele det norske helsevesenet til å passe på seg, fra renholdere til helsedirektører – alle har vært og er like viktige.

Legeforeningen har vært der for oss selv om heller ikke den var forberedt på dette årets utfordringer. Østfold legeforening har måttet avlyse kurs og igjen – vi vet lite om hvordan 2021 vil bli for oss.

Uansett skal vi ha Årsmøte og vi håper så mange som mulig kan sette av litt tid til å delta på det. Det arrangeres digitalt via Zoom, vi har god hjelp fra moderforeningen og håper vi skal kunne lose alle godt gjennom møtet. Det er intet valg hos oss i år, men et noe spennende valg er det jo den dagen noe lengre vestpå og dere skal rekke å få med dere det meste av det valget om ønskelig.

Vi håper også på litt utveksling av tanker og erfaringer og gleder oss uansett til vi sees gjennom skjermene.