Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Fastlege, forbedre deg! Kort tid igjen til søknadsfristen for forbedringsutdanning for leger. Mulighet for stipend

08. april 2019
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 har siden 2016 tilbudt en utdanning for leger som skal “gi kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten”. Programmet ble presentert i Syd-Vesten 1-2018

Legefesten 2019

15. desember 2018

Legefesten 2018

28. november 2017