Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Blålysdager 22.-23.3.2021, fulltallig

Blålysdager er et praktisk rettet kurs i akuttmedisin for allmennleger, med «hands on» og aktiv læring.

Kurset blir noe endret pga restriksjoner rundt Covid-19 og blir bestående av 1 kursdag læring via nett og 1 kursdag med praktisk læring i lokalene hos Safer.
30. oktober 2019

Deltakerne deles i to hvor halvparten møter fysisk dag 1 og resten møter fysisk dag 2. Dette vil  redusere antall mennesker som møtes og opprettholde regelen om maks 10 personer på offentlige arrangement. Der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand vil det brukes smittevernutstyr. 

Kurset er godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.

Kurset vil ellers kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

Se program nederst på siden.

Ny tid: 22.-23.3.2021, kl. 08.00
Sted:
Safer, Seehusensgt. 1, Stavanger
Antall deltakere:
36
Pris:
kr. 3700,-  i kursavgift for leger + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales til www.legevaktmedisin.no) + kr. 250,- i kostpenger. Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding 

Påmelding: snarlig i skjemaet nedenfor:

Påmelding Blålysdager 22.-23.3.2021

Kjønn