Emnekurs i Søvn og søvnproblemer 6.-7.2.2023 FULLTALLIG

Det blir Emnekurs i Søvn og søvnproblemer 6.-7.2.2023 på Clarion Hotel Energy.
Lysbriller
Lysbriller til behandling av forsinket søvnfase eller vinterdepresjoner

Godkjenninger:
Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistgodkjenning: ALM060,061, 062, 064, 074, 076 og 077.
Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Nevrologi: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.
Rus- og avhengighetsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Indremedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Lungesykdommer: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
Øre-nese-halssykdommer: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialister som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialistspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.
Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Se program i vedlegg under.

Tid: 6.-7.2.2023, kl. 08.15-15.30/40
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger
Antall deltakere: ca 70
Pris: kr. 4.000,- i kursavgift for leger+ kostpenger kr. 1.070,-
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. 
I følge retningslinjene for Fond II anses det for å være et delkurs i et sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å trekkes kun én egenandel.

Påmelding: snarlig i skjemaet nedenfor: