Emnekurs i sykehjemsmedisin 2023

Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren ved Praksiskonsulentordningen ved Stavanger universitetssykehus, og Rogaland legeforening inviterer til Emnekurs i sykehjemsmedisin 2023: 21. februar, 18. april, 12. september i Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30, 4010 Stavanger, og 21. november 2023 på Victoria hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger.
Colourbox
Colourbox

Kurs. nr. 35308

Tirsdag 21. februar 2023 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)
Nevrologi og lungemedisin
Mb Parkinson/parkinsonisme
Demens ved Mb Parkinson og Lewy legemer
Epilepsi hos eldre med fokus på sykehjemspasienter og demens
Lungesykdommer ved geriatriske pasienter med søkelys på KOLS.
Behandling av respiratorisk svikt ved lungesykdom med oksygen på sykehjemspasient. LTOT/BiPaP.

 

Tirsdag 18. april 2023 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)
Fylkeslege og egenomsorg
Fremtidsfullmakt  (utgår)
Vergemål (utgår)
Samtykkevurdering (utgår)
Utredning / behandling ved hodeskader
Fall / fallforebygging på sykehjem
Egenomsorg, Utbrent og emosjonell fatigue
Kollegastøtteordning
Si unnskyld – hvordan ivaretar pasienter, pårørende etter uønskede hendelser

 

Tirsdag 12. september 2023 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)
Lindrende behandling
Eksistensielt spørsmål – Prest
Ritualer ved mors – kulturforskjell
Grunnleggende palliasjon.  Lindring av de vanligste plagene ved livets sluttfase.
KPT – kommunalt palliativt team – hva er det og hva gjøres?
Utfordrende smertetilstander hva gjør en når en ikke kommer i mål?
Hva kjennetegn den kroniske smertepasienten?


Tirsdag 21. november 2023 kl. 12-18.00 på Victoria hotel
(6x45 min)
Sårbehandling ved kroniske sår
Trykksår
Arteriell og venøs sår
Diabetes sår
Behandling av infisert sår
Perifer karsykdom ved Karkirurg
Mikrobiologen – prøvetaking – bestilling - antibiotika resistens

 

Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Godkjenning:
Allmennmedisin: godkjent med til sammen 24 poeng som emnekurs / klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 6 timer per dag og totalt med 24 timer som valgfritt kurs.
Læringsmål: ALM-061-062, 071-74 og 076

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Stephan Sudkamp, Khadija Khalifa, Kathrine Osmundsen Helvig og Maria Skeie Meltveit.

Møtedager: Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er kr. 3400,- (kr. 850,- pr kursdag) for leger og sykepleiere. Se også retningslinjer ved kurspåmelding på https://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdanning/
For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gis kommunal lønn og praksiskompensasjon fra kl. 12–15.30.

Påmelding:
NB! For at påmeldingen skal være gyldig:
Påmelding, i skjema nedenfor, senest innen 29.8.2023.
Riktig referansenummer/ansvarsnummer MÅ oppgis hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.

Påmelding til emnekurs i sykehjemsmedisin 2022

Stilling
Kjønn

Påmelding