Emnekurs i sykehjemsmedisin 2024

Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren ved Praksiskonsulentordningen ved Stavanger universitetssykehus, og Rogaland legeforening inviterer til Emnekurs i sykehjemsmedisin 2024: 20. februar og 16. april på Victoria hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger + 10. september og 19. november i Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30, 4010 Stavanger.
Colourbox
Colourbox

Kurs. nr.:

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 12-18.00 på Victoria hotell
(6x45 min)

 

Tirsdag 16. april 2024 kl. 12-18.00 på Victoria hotell
(6x45 min)

 

Tirsdag 10. september 2024 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)


Tirsdag 19. november 2024 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)


Program kommer når det er klart.

 

Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Godkjenning:
Allmennmedisinspesialiteten: søkes godkjent med til sammen 24 poeng som emnekurs / klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin: søkes godkjent med 6 timer per dag og totalt med 24 timer som valgfritt kurs.
Læringsmål: ALM-061-062, 071-74 og 076

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Stephan Sudkamp, Khadija Khalifa, Kathrine Osmundsen Helvig og Maria Skeie Meltveit.

Møtedager: Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er ca. kr. 3400,- (ca. kr. 850,- pr kursdag) for leger og sykepleiere. Se også retningslinjer ved kurspåmelding på https://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdanning/
For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gis kommunal lønn og praksiskompensasjon fra kl. 12–15.30.

Påmelding:
NB! For at påmeldingen skal være gyldig:
I skjema nedenfor, senest innen 14.2.2024.
Riktig referansenummer/ansvarsnummer MÅ oppgis hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.

Påmelding til emnekurs i sykehjemsmedisin 2024

Stilling
Kjønn

Påmelding