Emnekurs i sykehjemsmedisin 2024

Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren og Rogaland legeforening inviterer til Emnekurs i sykehjemsmedisin 2024: 20. februar og 16. april på Victoria hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger + 10. september og 19. november i Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30, 4010 Stavanger.
Kurset er fulltallig 16. april.
Colourbox
Colourbox

Kurs. nr.: 35962

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 12-18.00 på Victoria hotell
(6x45 min)
Samtykke og rus
Vurdering av samtykke
Vergemål
Fremtidsfullmakt, legalfullmakt, vedvarende fullmakt og testament
Alkohol og tablett avhengighet hos eldre – oppdagelse og behandling på sykehjem
Avrusing og abstinens med hovedfokus på alkohol og vanedannende medikamenter
LAR.


Tirsdag 16. april 2024 kl. 12-18.00 på Victoria hotell

(6x45 min)
Væskebehandling og samhandling
Homeostase hos eldre – hvordan opprettholdes væskebalanse ved kroniske sykdommer
Kronisk nyresvikt hos eldre
Kronisk hjertesvikt hos eldre
Væske behandling for sykehjemspasienter ved endring i helsetilstanden og ved kroniske sykdommer
Dødsattest
Samhandling med sykehus
-Hvilke pasienter bør behandles på sykehus ved endringer i helsetilstanden
-Hvilke pasienter kan ivaretas på sykehjem ved endringer i helsetilstanden
-Hva kan spesialisthelsetjeneste bidra med at sykehjemspasienter kan få behandling på sykehjem ved endringer i helsetilstanden.

Tirsdag 10. september 2024 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum
(6x45 min)
Tannhelse på sykehjem
- Hva ser tannlegen?
- Ernæring og munnhelse prosjekt
Organisering av tverrfaglig samarbeid på sykehjem
- Hva forventes av lege
- Hva forventes av sykepleier
- Hva forventes av pårørende/bruker medvirkning 
Demens utredning på sykehjem
Hvordan stilles diagnose Alzheimer sykdom i fremtiden når nye medisiner er tilgjengelig
Suicid hos eldre


Tirsdag 19. november 2024 kl. 12-18.00 i Arkeologisk museum

(6x45 min)
Hudsykdom hos eldre, hva er normal aldring, revmatiske sykdommer hos eldre
Hudsykdommer hos eldre
- Aldersforandringer i huden
- Vanlige hudsykdommer hos eldre og ved kroniske sykdommer
- Hudkreft hos eldre
Normal aldring – hva er normal aldring?
Er det et problem å eldes og leve som gammel
Revmatisk sykdom hos eldre
- De vanligste revmatiske sykdommer hos eldre
- Oppfølging av nyere terapeutika mot revmatiske sykdommer under aspekt av bivirkninger og seponeringsstrategier.

 

Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Godkjenning:
Allmennmedisinspesialiteten: godkjent med til sammen 24 poeng som emnekurs / klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 6 timer per dag og totalt med 24 timer som valgfritt kurs.
Læringsmål: ALM-061-062, 071-74 og 076

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Stephan Sudkamp, Khadija Khalifa, Kathrine Osmundsen Helvig, Jasmina Hadzic og Maria Skeie Meltveit.

Møtedager: Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er kr. 3800,- (kr. 950,- pr kursdag) for leger og sykepleiere. Se også retningslinjer ved kurspåmelding på https://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdanning/

Påmelding:
NB! For at påmeldingen skal være gyldig:
I skjema nedenfor, senest innen 27.8.2024.
Riktig referansenummer/ansvarsnummer MÅ oppgis hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.

Påmelding til emnekurs i sykehjemsmedisin 2024

Stilling
Kjønn

Påmelding