Preikestolkurs; Emnekurs i kommunikasjon for viderekommende 6.-7.9.2024

Det blir Preikestolkurs; Emnekurs i kommunikasjon for viderekommende 6.-7.9.2024 i vakre omgivelser på Preikestolen fjellstue.
Preikestolen fjellstue.PNG
Preikestolen fjellstue

Se program i vedlegg under.

Godkjenninger:
Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM 008, ALM 027, ALM 028, LM 029, ALM 030, ALM 031, ALM 032, ALM 034, ALM 035, ALM 036, ALM 037, ALM 044, ALM 045, ALM 046, ALM 048, ALM 055, ALM 085, FKM LM-19, FKM LM-22, FKM LM-33, FKM LM-73.
Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Geriatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Nevrologi: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Revmatologi: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.
Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

 

 

Det vil bli lagt opp til fottur til Preikestolen første kursdag og det er nødvendig med klær etter været og godt fottøy.
Det er mulighet for busstransport/offentlig rutebuss tur/retur Preikestolen fjellstue.

Påmelding til kurset mottas etter «førstemann til mølla»-prinsippet og effektueres ved betaling innen betalingsfristen. Ved eventuell avmelding etter 30 dager før kursstart blir ingenting refundert.

Tid: 6.-7.9.2024
Sted: Preikestolen fjellstue/Preikestolhytta
Pris: kr. 4.400,- i kursavgift for leger (dobbel kursavgift for annen yrkesgruppe enn leger) + konferansepakke kr. 3.215,- for kost og overnatting pr. pers. i enkeltrom/kr. 2.915,- for kost og overnatting pr. pers. i dobbeltrom. Ledsagerpakker kr. 2.665,-. (Ved eventuell avmelding etter 30 dager før kursstart blir ingenting refundert.)
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding
Antall deltakere: 30
Påmelding: innen 15. mai 2024 i skjema nedenfor

Påmelding Preikestolkurs Emnekurs i kommunikasjon for viderekomne 6.-7.9.2024

Kjønn

Konferansepakke

Ledsagerpakke uten konferanse