Et eksempel på god samhandling - enns å lenge...

Et eksempel på samhandling som fungerer godt finner du ved fødepoliklinikken ved Haugesund sykehus. Her driftes en felles poliklinikk for gravide kvinner med diabetes. Gynekologer, endokrinologer og jordmødre jobber side om med samme felles mål; om å tilby den beste behandlingen for gravide med diabetes.

Av Anne Sandvik, LIS Helse Fonna

Ideen ble bragt til Haugesund på midten av 90-tallet av endokrinolog Bjørn Gunnar Nedrebø som hadde vært i gruppe-1 tjeneste ved Haukeland Universitetssykehus og hentet inspirasjon. Der så han hvor godt en felles poliklinikk med gynekologer og endokrinologer fungerte. I Helse Fonna er det en rekke pasienter med relativt lang reisevei, opptil to og en halv time. Hvis de skal til kontroller hver andre eller tredje uke hos gynekolog, jordmor og endokrinolog ble det sammenlagt utrolig mye tid som gikk med til sykehusbesøk. Intensjonen var derfor å gi de gravide et mer koordinert tilbud som sparte pasienten og foretaket for unødvendig transport.

Det finnes flere fordeler utover den allerede nevnte logistikkfordelen. Gynekologen og endokrinologen sitter i kontorer vegg-i-vegg og terskelen for tverrfaglige diskusjoner blir lavere. Som følge av dette blir sammensatte problemstillinger raskere avklart og de mest utsatte pasientene blir lettere å kartlegge. Det fremstår som en åpenbar vinn-vinn-situasjon, men hvorfor holder de i skrivende stund på å avvikle ordningen ved Haukeland?

Årsaken er den samme som for øvrige dårlige beslutninger i helsevesenet, nemlig økonomi. Systemet tillater nemlig kun èn avdeling å «takste» og dermed tjene penger i poliklinikken. I Haugesund får gynekologisk avdeling all fortjeneste og medisinsk avdeling gir bort et dagsverk med dugnad hver uke. Gitt at det er for pasientenes beste burde en kunne anta at dette er en ubetydelig detalj, men med stadig trangere budsjett og høyere krav om produksjon blir et legedagsverk mye å gi bort gratis i uken. Nå gjenstår det å se hvor lenge vi har råd til å drive denne praksisen, som utvilsomt kommer både pasient og fag til gode.