2019

30. desember 2019

Leder

30. desember 2019

HOD møter virkeligheten

HOD samler for tiden på Innspill, til sin handlingsplan for utvikling av fastlegetjenesten. Man har ønsket å høre – både hvordan det står til, og hva som bør gjøres. Fire stedet ble plukket ut, til dagsseminar. Stavanger var først ute, Gjøvik, Oslo og Kirkenes fulgte i rask rekkefølge.
30. desember 2019

UIS og medisinutdanning

Forbetring og fornying føreset friske tanker og nye reseptar – også for medisinutdanninga
30. desember 2019

Livet med og etter kreft skal også leves

«Hvordan skape gode overganger mellom tjenestene med og uten Pakkeforløp Hjem for kreftpasienter?», spurte salen seg. Interesserte deltakere fra hele regionen, inkludert Agder, var tilstede. Det var ikke mange leger, men noen få kommuneoverleger og sykehusleger var å finne igjen på oversikten blant de mange kreftkoordinatorer, rådgivere, brukerrepresentanter og ledere fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, som hadde tatt turen til Bergen for å dele erfaringer for å bedre overgangene mellom tjenestenivåene.
30. desember 2019

Jobber for bedre utskrivning av pasienter

Hvordan kan sykehusene forbedre utskrivningen av pasienter og styrke samhandlingen med kommunene? Det skal et forprosjekt i Helse Vest prøve å finne svaret på.
30. desember 2019

Bedre samhandling i kampen mot reinnleggelser

Reinnleggelser har fått økt oppmerksomhet i den norske helsetjenesten de siste 10 årene, noe som trolig kan tillegges den effekten samhandlingsreformen syntes å ha på reinnleggelser. Det ble en signifikant økning, spesielt i årene rett etter innføringen av reformen i 2012. Selv om tallene har jevnet seg ut i de senere år, har Norge høye reinnleggelsestall med rater varierende mellom 11.8% - 18% i Norske sykehus (i 2018). En reduksjon i unødvendige reinnleggelser er et mål innenfor Helse- og omsorgsdepartementets arbeid mot forbedret kvalitet og pasientsikkerhet. Veiledere: Tone Kringeland Olav Røise Siri Wiig
30. desember 2019

Nord og sør - hand i hand

En klok mann sa en gang at “Boknafjorden er dypere fra Stavanger til Haugesund, enn omvendt”. Heldigvis var dette ment i overført betydning, slik at det ikke foreligger noen (kjent) overhengende fare for et tektonisk skifte midt i fylket vårt. Like fullt, det er nok en kjennsgjerning av det er sjeldnere for folk på Nord-Jæren å spasere langs Smedasundets havblikk, enn det er for haugalendinger å besøke IKEA, Kvadrat eller Vågen i Stavanger. Dette tok kurskomiteen i Rogaland Legeforening konsekvensen av, og inviterte seg selv til et samarbeidsmøte med Haugalandets egen “Kurskomitéen for Fonnaregionen»”.
30. desember 2019

SKIL fornyer seg

SKIL (Senter for Kvalitetsutvikling I Legekontor) ble stiftet i januar 2014. Tidligere hadde en hatt “SAK” som jobbet med det samme, men dette navnet ble som kjent tatt av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (take home message: Husk å registrere navn, før staten tar det). SKIL er et AS, men eies av Legeforeningen, NFA, AF, PSL og NORSAM. “SKIL skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper” (www.skilnet.no).
30. desember 2019

Økt fokus på viktigheten av influensavaksine for helsepersonell

Innsatsen for å øke graden av dem som tar influensavaksine i 2019 har uten tvil vært høyere enn tidligere år, i håp om at graden av vaksinedekning blant helsearbeidere øker. Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe har laget en oversikt over vaksinedekningen på de forskjellige avdelingene på SUS. Flere avdelinger har klart 100% vaksinedekning blant sine ansatte. Målsetningen for 2019 er 75%, så langt i år ligger en god del av avdelingene svært godt an. Blant andre har mottaksklinikkens 60 LIS-leger over 80% dekning og har økt målet til 95% dekning blant sine ansatte 

Side 1 av 6