Jobber for bedre utskrivning av pasienter

Hvordan kan sykehusene forbedre utskrivningen av pasienter og styrke samhandlingen med kommunene? Det skal et forprosjekt i Helse Vest prøve å finne svaret på.
Workshop pas. reisen 1, i samarbeid med EGGS design
Workshop pas. reisen 1, i samarbeid med EGGS design

Pasientene skal få nødvendig informasjon når de skrives ut av sykehuset, og det er medarbeiderne i sykehusene som må sørge for at pasientene forstår informasjonen som blir gitt. Når pasientene reiser fra sykehuset, skal de vite hva de skal gjøre når de kommer hjem, eventuelle hensyn som må tas, videre forløp og annen relevant informasjon.

Dessverre opplever flere pasienter at de ikke vet hva som skal skje videre og at de ikke har fått den nødvendige informasjonen de trenger når de kommer hjem. Forprosjektet «Vel heim» jobber med å finne en løsning på dette problemer.

– Utskrivningen fra sykehusene har et stort forbedringspotensial. Vi må styrke samarbeidet i flere ledd, vi må bli bedre på informasjonsoverføring mellom avdelinger og vi må involvere pasienten i mye større grad. Pasienten skal være trygge på veien videre når han eller hun forlater sykehuset, sier Marte Lode, prosjektleder for Vel heim.

Vel Heim skal kartlegge dagens situasjon og identifisere tiltak for fremtiden
Vel heim er et forprosjekt i programmet Alle Møter, i Helse Vest. Forprosjektet skal kartlegge dagens situasjon, innhente informasjon om utskrivningen fra sykehusene og samhandlingen med kommunene. Vel Heim skal identifisere tiltak som kan forbedre utskrivningen av pasienter. Dette blir så sammenfattet i en rapport, som skal avdekke om det er behov for at forprosjektet blir et – eller flere hovedprosjekt.

– Vi kan allerede si at det er et stort behov for bedring på dette området, som er omfattende og involverer flere aktører. Utskrivning handler ikke bare om informasjonen pasienten får fra sykehuset, det handler også om hvor gode sykehusene er på samhandling med kommunale instanser som fastlegen, hjemmesykepleien, kommunale institusjoner og legevakt.

Marte LodeMarte Lode

Pasientene er misfornøyde med utskriving fra sykehus
Folkehelseinstituttet gjennomfører jevnlig PasOpp (Pasient Opplevelser) -undersøkelser på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I disse undersøkelsene kommer det fram at pasientene i liten grad opplever å bli involvert i utskrivingen. Pasientene er misfornøyde med informasjonen de mottar ved utskrivning, og med sykehusets ansattes evne til å samhandle med de aktuelle i kommunehelsetjenesten.

– Alle pasienter skal ha en utskrivningssamtale. Når pasientene ikke opplever at de har hatt en slik samtale, blir det tydelig at vi er for dårlige til å kommunisere med pasientene, sier prosjektlederen.

Sykehusene har selv gjennomført ulike tiltak med lokale initiativ for å bedre utskrivingen av pasienter. Mange av initiativene har ført til bedring på kort sikt, men de faller tilbake til gamle rutiner når initiativtaker må tilbake til en travel hverdag og ikke lenger kan følge opp tiltakene.

– Et eventuelt hovedprosjekt for Vel heim vil ha en visjon om at pasienter og pårørende skal ha en opplevelse av å være godt ivaretatt når de forlater spesialisthelsetjenesten, enten de er ferdig behandlet, er i et pågående behandlingsløp eller skal overføres til kommunehelsetjenesten. 

Mangler en struktur som sikrer god utskriving for pasientene
Mangelfull kommunikasjon med pasienter og pårørende og lite fokus på samhandling med kommunene fører til flere reinnleggelser, mener Lode. I dag mangler vi en struktur som sikrer god utskrivning for pasientene.

– Det er viktig for alle parter at pasienter og pårørende får informasjon om hvor mye de kan bevege seg etter en operasjon, hva de kan spise, hvilke medisiner de skal ta til hvilket tidspunkt, hvordan såret skal gro, om de kan reise på ferie og hva de skal gjøre hvis de blir dårlige. Hvis de har denne informasjonen, fører det til tryggere pasienter, en bedre pasientreise, færre henvendelser og forhåpentligvis færre reinnleggelser, avslutter Lode.