Klinisk emnekurs forebyggende medisin

Den lokale kurskomitéen i Fonna-regionen arrangerer 3. til 4. mai 2019 et klinisk emnekurs i forebyggende medisin.

Vi ønsker deg velkommen til Haugesund og et nytt og spennende kurs i forebyggende medisin. Etter kurset skal deltakerne ha tilegnet seg ny innsikt i hvordan de kan bruke forebyggende og helsefremmende teorier og metoder i møte med pasientene sine på legekontoret. Det er også et mål at de skal sitte igjen med en dypere forståelse for sammenhengen mellom individ og samfunn. Dette er noen av temaene på kurset som vi håper skal åpne opp for diskusjon og refleksjon:

 

  • Fysisk aktivitet som medisin
  • Fastleger og forebyggende helsearbeid
  • Forebygging av diabetes og hjertesykdom
  • Kan selvmord forebygges?
  • Hva gjør vi med stressrelaterte plager?
  • Bruk av elektroniske verktøy for å nå de som trenger det mest
  • Fastlegers kjennskap til og rolle i lokalsamfunnet

 

Fastlege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle kommer og vil fortelle om hvordan fysisk aktivitet kan brukes som del av behandlingen av ulike sykdommer, og hvordan han gjør det i praksis.

Ole Petter Hjelle

Ole Petter Hjelle

 

Professor John Gunnar Mæland har skrevet lærebok om forebyggende helsearbeid. Han innleder kurset med en presentasjon om fastlegen og forebyggende helsearbeid, og avklaringer knyttet til sentrale begreper innen forebygging og folkehelse.

John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland

 

I tillegg kommer fastlege og rådgiver Roger Veiby fra SKIL, psykiater Bjarte Stubhaug og en rekke dyktige lokale forelesere. Dag 2 avsluttes med ei innovasjonsøkt ledet av Ruth Marie Stensland Donovan og hennes kollega Kari Voldsund fra Høgskolen Vestlandet. Kan vi nærme oss en mer salutogen allmennpraksis? Vi tror vi kan love at det blir både lærerikt og gøy!

 

Ruth Marie S. Donovan

Ruth Marie S. Donovan

Kurset vil bli arrangert på Scandic Maritim Hotell fredag 3. og lørdag 4. mai. Hotellet ligger midt i Haugesund sentrum ved Smedasundet og har alle fasiliteter.

Maritim fra luften

Kurset kan for de som ønsker kombineres med Haugesund Vise- og lyrikkfestival under ledelse av Helge Toft kjent fra Vamp. Festivalen arrangeres på Høvleriet vegg i vegg med kurshotellet fredag 3. og lørdag 4. mai. Privat påmelding.

Kurset er søkt godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i forebyggende medisin, og for samfunnsmedisin. Det er åpent for påmelding. Se også hvilke aktuelle læringsmål kurset berører i henhold til nye LIS-regler.

Velkommen til Haugesund!

På vegne av kurskomitéen
Dag-Helge Rønnevik, kursleder