Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Leder

En ny styreperiode går mot slutten og et engasjert styre har laget sin siste utgave av Syd-Vesten.
Årsmøte og valg stor for tur 21.juni.
29. mai 2019

Inspirert av at Legeforeningen har satt samhandling på dagsorden for årets Landsstyremøte har et engasjert styre valgt å presenter noen tanker om hva de ser av mangler, inspirerende eksempler eller konstruktive forslag til bedre samhandling. Som alltid med våre faste lesere i sikte men denne gangen også landsstyre, politikere og beslutningstagere. Vi klarer ikke på noen måte å dekke alle aspekter men løfter frem noen eksempler på hva engasjerte kolleger i ulike spesialiteter og roller er opptatt av. Resultatet viser et bredt engasjement for sikkerhetsnettet vi kaller det offentlige helsevesenet, kvaliteten på tjenesten og ikke minst pasientene.

Jeg håper det vil engasjere og forhåpentligvis tilføre arbeidet med bedre samhandling et positivt bidrag. 

Fokus på bedre samhandling er ekstra viktig i en tid der effektivisering i for stor grad synes drevet av økonomiske hensyn og triumfer kvalitet som premiss. Styringssignalene er mindre penger og enda et knepp opp i farten på helse-hamsterhjulet. Samtidig som man forventer at investeringer skal tas over tynnslitt budsjetter og volumet av oppgaver og kostbar behandling bare øker. Mye drevet av en forbrukerstyrt ideologi. Det er hevet over enhver tvil at 550 000 helseforsikringer driver overdiagnostikk og - behandling i været.

Imens renner tiden ut for en tynnslitt og sliten fastlegetjeneste mens ministeren åpenbart trør vannet med utredninger og trepartssamarbeid. Det er nå på høy tid at det kommer noe substans som gir oss tro på at det er bedring i sikte.

I det minste burde våre helsebyråkrater og politikere sørge for å bidra i riktig retning. Slutte å innføre krav og retningslinjer som ikke følges av ressurser. Slutte å tilføre nye oppgaver uten å si hva vi ikke skal gjøre. Og gi oss økonomiske rammer som lar oss klare å ta investeringene som skal til for å utløse effektiviseringen og kvalitetsløftet vi alle ønsker oss.

Det er saktens nok å ta tak i videre for neste leder og styre i RLF. Undertegnede takker av etter 8 år som leder for RLF. Det har vært interessant, givende og ikke minst inspirerende å få jobbe med engasjerte TV kolleger, Legeforeningens ulike ledd og være en del av et fantastisk apparat som jobber med kun et mål i sikte - et velfungerende og godt helsevesen!

Jeg er verken sliten eller lei men vil prøve å fokusere energi og oppmerksomhet mot EPJ-løftet og arbeidet for å forbedre vår digitale arbeidshverdag. Det er spennende tider og essensielt at vi brukere engasjerer oss så vi får systemer som gir oss god arbeidsflyt og beslutningsstøtte.

Takk for meg!

Jan Robert Johannessen