Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Nord og sør - hand i hand

En klok mann sa en gang at “Boknafjorden er dypere fra Stavanger til Haugesund, enn omvendt”. Heldigvis var dette ment i overført betydning, slik at det ikke foreligger noen (kjent) overhengende fare for et tektonisk skifte midt i fylket vårt. Like fullt, det er nok en kjennsgjerning av det er sjeldnere for folk på Nord-Jæren å spasere langs Smedasundets havblikk, enn det er for haugalendinger å besøke IKEA, Kvadrat eller Vågen i Stavanger. Dette tok kurskomiteen i Rogaland Legeforening konsekvensen av, og inviterte seg selv til et samarbeidsmøte med Haugalandets egen “Kurskomitéen for Fonnaregionen»”.
Peter Christersson
30. desember 2019
Ro langs Smedasundet
Ro langs Smedasundet

Helse Fonna
Helse Fonna regionen omfatter Haugalandet, Sunnhordaland og deler av Hardanger. Haugesund, Odda, Stord og Valen sjukehus er en del av Helse Fonna HF. Helseforetaket har ca. 180.000 innbyggere i sitt nedslagsfelt, spredd over 19 kommuner (før eventuelle kommunesammenslåinger i 2020). Med dette følger anslagsvis 160 fastleger.

Kursukene
Kurskomiteen i Rogaland Legeforening har i en årrekke avholdt faste “kursuker” på våren og høsten, noe som har blitt en institusjon for fastleger i distriktet. Under sin storhetstid kunne godt over 100 leger møte opp til kveldskurs. Det har imidlertid vært en stor overvekt av leger fra Stavanger og omegn, og færre fra Nord-fylket. Kursukene har vært en samlende kraft, og noen vil si at en ofte lærer nesten like mye i pausene som under selve kurset. Det sosiale med slik samlinger, kan altså ikke undervurderes. Legene i Fonna-området har sett det samme, og startet derfor en egen lokal kurskomite, som allerede har avholdt flere populære kurs.

Samhandling
Begge kurskomiteene ligger formelt under Rogaland Legeforening, og vi ser at det er stort potensiale for samarbeid og samhandling kurskomiteene på tvers. Under møtet på den koselige Lothes restaurant i Haugesund, gikk drøsen godt unna. Vi fikk utvekslet erfaringer rundt organisering og gjennomføring av kurs, diskutert muligheter for kurs “på halvveien” - Utstein Kloster ble foreslått, og vi fikk knyttet kontakt både faglig og sosialt. Haugalendinger kan være både hyggelige og sympatiske, men også drevne debattanter som kan føre til økt temperatur over den hvite duken. Akkurat slik skal det være for å ha produktive og kjekke møter. Kurskomiteen i Nord- og Sør-fylket er ikke konkurrenter, men gode kollegaer med felles interesser.