Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Norske leger krever klimahandling nå!

Over 60 kjente norske leger lanserte 13. oktober et opprop som vil bli levert Stortingets presidentskap i anledning FNs klimatoppmøte (COP25) i Santiago desember 2019. I mellomtiden inviteres leger og legestudenter til å underskrive oppropet med overskrift «Leger krever klimahandling nå!». Oppropet, som finnes på nettsiden legenesklimaaksjon.no, har på under en uke har samlet over 800 nye underskrifter landet rundt.
29. desember 2019

Tre av initiativtakerne til aksjonen:

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen
Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen,

John Gunnar Mæland, professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen
John Gunnar Mæland, professor emeritus i sosialmedisin ved Universiteter i Bergen og
Knut Mork Skagen, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital


De menneskeskapte klimaendringene er den største trusselen mot verdens folkehelse i dag. Denne tverrpolitiske legeaksjonen krever en radikal endring av Norges klima- og oljepolitikk. Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Klimakrisen er en helsekrise og norsk politikk forverrer den. Derfor varsler vi nå!

Alt nå er det en klar økning i hetebølger som sammen med andre ekstreme værsituasjoner tar tusener av liv. Klimaendringene påvirker menneskers helse sterkt i negativ retning - både direkte, og via store endringer i økosystem og sosioøkonomiske livsbetingelser. Heteslag, underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner forventes å øke.

Vi krever at Norge stopper all oljeleting, og starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå. For å oppfylle Norges rettferdige andel av sine klimaforpliktelser må vi kutte egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2°C. Som et rikt oljeproduserende land har Norge en moralsk forpliktelse til å intensivere bistand til klimatilpasning og bærekraftig utvikling i lavinntektsland, slik at de blir i bedre stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Oppropet er støttet av en bred gruppe kjente leger. Blant underskriverne finner man tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H), tidligere helseminister Werner Christie (Ap), tidligere barneombuder Trond Viggo Torgersen og Anne Lindboe, og andre kjente leger - blant disse, rundt 30 professorer fra ulike medisinske fagfelt.

Mange leger og studenter fra Hordaland og Sogn og Fjordane har alt skrevet under. Vi håper at enda flere vil skrive under i tiden fram til oppropet skal overleveres til Stortingspresidenten.

Først trykket i Paraplyen, tidsskriftet for legeforeningen i Hordaland og Sogn og Fjordane