Sjekk deg

Sjekk deg
#Sjekkdeg bilde

Ved å sjekke deg regelmessig reduserer du risikoen for å få livmorhalskreft med opptil 80%!

Hvert år får 300 kvinner livmorhalskreft i Norge. Uten livmorhalsprogrammet anslår man at tallet hadde vært rundt 1000. Halvparten av de som får livmorhalskreft har ikke deltatt i livmorhalsprogrammet som de skal. På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje vanligste kreftformen som rammer kvinner. I Norge er sykdommen på niendeplass, mye på grunn av Livmorhalsprogrammet.

Hver september siden 2015 er det klart for #sjekkdeg-kampanjen. Den ble startet av journalisten Thea Steen, etter at hun selv fikk livmorhalskreft, som var fra fylket vårt. Sammen med Kreftforeningen og Det Nye gjorde Thea en enorm innsats for at andre kvinner ikke skulle oppleve det samme som henne. Gjennom sin egen blogg delte Thea oppturer og nedturer om den tøffe behandlingen og om sykdommen. Thea døde av livmorhalskreft i 2016, 26 år gammel.  

Det er flere tiltak som må spille sammen for å forebygge livmorhalskreft. Først og fremst må kvinner ta livmorhalsprøve når de får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret og fortsette med dette regelmessig til og med fylte 69 år. Det er også viktig at flest mulig tar HPV vaksinen.

Som et ledd i kampanjen ble den nasjonale #sjekkdeg-dagen lansert av kreftforeningen i 2017, og både Stavanger Universitetssjukehus og Haugesund sjukehus deltok. Kampanjen er dugnadsbasert og alle ansatte stiller opp for å støtte den gode saken på fritiden. Prøvetakingen er helt gratis. Undersøkelsen inkluderer bare celleprøve og ingen øvrig diagnostikk. Siden har det ikke vært en nasjonal #sjekkdeg-dag, men en nasjonal #sjekkdeg måned i september. I starten var det hovedsakelig de unge pasientene kampanjen rettet seg mot. Dette har kampanjen lyktes med i så stor grad at andre målgrupper nå er satsningsområdet. På kvinneklinikken ved SUS har vi fortsatt med #sjekkdeg-dag årlig siden 2017 og i år har det vært fokusert på innvandrerkvinner og ansatte ved sykehuset. Samtidig som det tilbys gratis celleprøver skaper kampanjen mye oppmerksomhet rundt viktigheten av å sjekke seg regelmessig både gjennom tradisjonelle og sosiale medier. Gynekologisk avdeling ved Haugesund sjukehus regner med at de vil arrangere en tilsvarende #sjekkdeg-dag neste år.

I 2018 var det 89000 flere kvinner som tok livmorhalsprøve enn året før kampanjen startet (2014). Det viser at innsatsen nytter!

#sjekkdeg - unngå livmorhalskreft. Ring fastlegen.

Intervju Johanne Holm Toft, lege i spesialisering kvinneklinikken SUS

Av Cecilie Fredvik Torkildsen

Siden 2017 har Johanne Holm Toft vært primus motor for #sjekkdeg kampanjen ved SUS. I år har hun overlatt ansvaret til Marit Halonen Christiansen pga. svangerskapspermisjon. Hva skyldes ditt store engasjement i saken?

Johanne Holm Toft

Jeg ble personlig veldig rørt av Theas historie, så jeg meldte meg som kontaktperson i 2017 da kampanjen startet. Det at en enkel celleprøve kan forebygge en så alvorlig sykdom som livmorhalskreft har vært en god motivasjon til å fortsette å jobbe med kampanjen.  Responsen fra media, målgrupper og personalet har også vært en sterk drivkraft i dette arbeidet. Selv om jeg i år ikke er ansvarlig deltok jeg selvfølgelig på selve kampanjedagen og tok celleprøver!

 

Har du noen råd dersom legekontor eller andre har lyst til å delta på dugnadsarbeidet?

Ta kontakt med kreftforeningen i Stavanger. De har en god del materiell de deler ut. Det å ta celleprøver er viktig hele året, men med å ha en måned med spesielt fokus på dette vil man øke andelen som sjekker seg. Det er jo hovedsakelig fastlegene som møter kvinner som kommer til en vanlig celleprøve. Et bidrag kan være en plakat på legekontoret eller at sekretæren eller legen selv spør kvinnelige pasienter om det er lenge siden de tok en celleprøve. Man trenger ikke å arrangere en hel dag med gratis celleprøver for å gjøre en forskjell!

 

Hva har vært de praktiske utfordringene med å gjennomføre «sjekkdeg» kampanjen?

Det har vært overraskende lett å få personalet med på dugnad! En begrensning første året var faktisk antall undersøkelsesrom og antall spekel. Dette har vi løst med å bruke engangsutstyr på #sjekkdeg dagen. Konsultasjonene er nå lagt opp til 12 minutter per pasient, og det er også da svært viktig at pasientene kommer når de er oppsatt på time.  

 

Benytter kvinnene seg av tilbudet?

JA! I fjor var jeg på Johannes læringssenter og rekrutterte til kampanjen. Det var da dessverre ikke nok timer til alle som ville sjekke seg. Derfor har vi valgt å kjøre samme fokusområde som i fjor. Språkproblemer kan gjøre at de ikke får med seg kreftforeningens informasjon om celleprøve når brevet kommer i posten. I år har Marit Christiansen gjort det samme, og timene ble fylt opp veldig raskt.   I år tok det 1 dag før timene var fullbooket, og det er faktisk en god venteliste i tillegg.

Kilder:

www.kreftforeningen.no

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/livmorhalskreft-kan-unngas-derfor-bor-du-lytte-til-thea-1.1024855

https://www.aftenbladet.no/magasin/i/Mg8rzM/Thea-livredder?spid_rel=2

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO99091118/11-09-2018#t=1m26s 

https://www.nrk.no/rogaland/innvandrerkvinner-star-i-ko-for-a-ta-livmorhalsprove-1.14199997 

https://www.byas.no/aktuelt/i/QG41P/sjekkdeg-kampanjen-20500-kvinner-i-Rogaland-har-ikke-sjekket-seg