Allforsk - Forkningsgruppe for allmennmedisin og samhandling

Allforsk består av sammen 31 allmennleger fra hele Rogaland med interesse for eller som driver aktiv forskning innen allmenn- og samfunnsmedisin, samhandling og helsetjenesteforskning. Tolv av medlemmene har en doktorgrad, mens én (Geir Sverre Braut) er professor. Seks av medlemmene har deltidsstillinger (førsteamanuensis) ved UiS. Medlemmene møtes jevnlig på Forskningens Hus, SUS. Møtene handler om nyheter innen allmennmedisinsk forskning og prosjekter lokalt, til inspirasjon for nye medlemmer. Vi går også kritisk gjennom aktuelle artikler og planlagte presentasjoner som medlemmene har forberedt. I 2019 hadde vi 7 møter, med varierende antall frammøtte, oftest 8-10 deltakere. Allforsk har også ansvar for å arrangere Grunnkurs D – Forskning i allmennmedisin, et av de fire obligatoriske kurs for leger i spesialistutdanning i allmennmedisin. Gruppen samarbeider med spesialisthelsetjenesten på SUS og forskningsmiljøet på UiS.
Forskningsprosjekter, pågående og under planlegging:
• Tidlig oppdaging av alvorlig hjertesykdom hos idrettsutøvere (stipendiat Magnus Bjørkavoll-Bergseth, ph.d – prosjekt)
• Håndtering av pasienter med MUPS (medisinsk uforklarte problemer eller symptomer) (stipendiat Ingjerd Jøssang, ph.d – prosjekt)
• Forbedring av diagnostikk av prostatakreft, nordisk samarbeid med flere ph.d. prosjekter (prosjektleder Svein Kjosavik)
• Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger (Torgeir Gilje Lid, post doktor prosjekt)
• Legemidler og førerkort (Geir Henanger, AFU prosjekt)
• Samarbeid allmennleger – sykehusleger om ansvar og oppgaver
• Nyfødtmedisin i Tanzania (May Sissel Vadla, ph.d. prosjekt)
Internasjonalt samarbeid:
• Karolinska Institutet
• Universitetet i Ålborg
• Mehiläinen i Helsinki
• Universitetet i Adelaide
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Allforsk er for allmennleger i hele Rogaland. Hvis du har lyst å være med, kontakt Olav Thorsen på epost tola@sus.no eller på telefon 91316476.

Olav Thorsen
leder PKO