Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Leder 3-2020

12. oktober 2020
Så er høsten kommet, og Årsmøtet nærmer seg. Årets møte avholdes, som mange vet, digitalt via Zoom den 28.10.20 fra klokken 18, og det vil komme nærmere beskjed om hvordan dere kan melde dere på, både i Syd-Vesten, på hjemmesiden og via medlemsregisteret.

Sosial distansering ved covid-19

12. oktober 2020
Sosial distansering ved covid-19 etterlater legene i Rogaland sosialt distansert.

Epikriser- til nytte og besvær

12. oktober 2020
Som utdannet i England, var epikrise, i likhet med apoplexi, CRP og prøvepakker, et ukjent fenomen for meg da jeg troppet opp med stetoskop og The Oxford Handbook of Clinical Medicine første morgen på min nye jobb som medisinstudent med midlertidig lisens på daværende Rogaland Psykiatriske Sjukehus (RPS). Riktignok var jeg kjent med at the consultants (ikke konsulenter, men overleger) dikterte brev til pasientens GP. Disse var imidlertid ikke epikriser slik vi kjenner de, men mer joviale brev til den gamle kompisen fra rugbylaget, hvor fokus var vel så mye på den gode single malt som ble delt forrige helg og den forestående revejakta, som det var på pasientens tilsynelatende dysplastiske colonpolypp.

Trude Johnsen, Norges første kvinnelig distrikstlege og hennes virke i Høgsfjord 1923-27

12. oktober 2020
Inspirasjon til denne historien fikk jeg da jeg så igjennom et gammelt fotoalbum etter min mor (Ingrid Sembsmoen, f. Kristiansen 1905-1985). I dette albumet er det en rekke bilder fra 1926-27 da hun som ung student var guvernante for to adoptivdøtre til distriktslegen i Høgsfjord, Trude Johnsen. Med bakgrunn i bildene, og noe av det jeg husker min mor fortalte meg, begynte jeg å søke mer opplysninger om personen Trude Johnsen, Norges første kvinnelige distriktslege, hennes bakgrunn og virke.

Nytt verktøy til fastlegar i sjølvmordsførebygging

12. oktober 2020
80 prosent av dei som tek sjølvmord har vore hos fastlegen året før dødsfallet – men ikkje satt ord på sjølvmordstankane sine eller korleis dei eigentleg hadde det. I tillegg viser tal at dei som tek sjølvmord har vore oftare hos fastlegen enn befolkninga generelt. Eit nytt e-læringskurs i sjølvmordsrisikovurdering kan gi fastlegar nyttige verktøy i arbeidet med å førebyggje sjølvmord.

Innkalling til digitalt årsmøte

12. oktober 2020
Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere til digitalt årsmøte onsdag 28. oktober kl. 18-20.00.

Ny bioteknologilov

12. oktober 2020
Det starta med at Kristeleg Folkeparti gjekk inn i regjeringa på eit historisk høve til å endre abortlova. Eller kanskje det starta då dei flinke folka på Sequinom fann ut at ein kunne isolere fosteret sitt DNA i ei blodprøve frå mor. Eller kanskje starta det endå lenger før, med ei lov som gav kvinner over 38 år rett til fosterdiagnostikk i form av amniocentese.

Avansert forskning i avtalepraksis

12. oktober 2020
Kjell Gunnar Gundersen har drevet avtalepraksis i øye siden 1996. Han har selv sin doktorgrad i topografisk analyse av synsnervehodets anatomi. Med årene har han bygget opp en stor og effektiv klinikk innen øyehelsetjeneste som fokuserer på fornøyde pasienter og vellykkete operasjoner.

Leder 2-2020

20. mai 2020

Side 1 av 4