Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

En fastlege i maktens korridorer

28. februar 2020

Leder 1-2020

28. februar 2020

Kan vi gjøre Boknafjorden mindre dyp?

27. februar 2020
“Boknafjorden er så dyp”, er ofte forklaringen på hvorfor det er få leger fra Nord-Rogaland på tilstelninger i Sør-Rogaland, og motsatt. Hva skal til for å samle riket?

Medlemsmøte om Grimsdalutvalgets rapport

27. februar 2020
Onsdag 8. januar inviterte Rogaland legeforening til medlemsmøte på Haugesund sykehus. Tema var organisering av fremtidig legeutdanning i Helse Vest. Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger var invitert til å informere om sine framtidsplaner, med utgangspunkt i rapporten fra Grimstadutvalget.

Knallstart for legefesten i Haugesund

27. februar 2020

Anmeldelse av den store legefesten

27. februar 2020

Ny avtalespesialist i psykiatri

27. februar 2020

Som hund, så katt

27. februar 2020

Allforsk - Forkningsgruppe for allmennmedisin og samhandling

27. februar 2020

Side 1 av 2