Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Årsmøte 2020

20. mai 2020

Tradisjonelt avholder Rogaland legeforening sitt Årsmøte i juni, men grunnet Covid-19- situasjonen har styret valgt, som dere er informert om, å utsette møtet til høsten. Vi har i utgangspunktet forespeilt medlemmene at det vil avholdes i august, men slik vi vurderer situasjonen i dag, så ser vi, av praktiske årsaker, for oss en ytterligere utsettelse. Vi pleier også legge ved invitasjon til Årsmøtet i dette nummeret av Syd-Vesten, men det vil ikke bli gjort i år.

Legeforeningen sentralt har gitt beskjed om at Årsmøtene i 2020 må avholdes innen 30.november i motsetning til normalt som er innen 31.august. Vi er gjort kjent med at lokalforeningene er ikke regnskapspliktige etter loven, og trenger derfor ikke få regnskapene sine signert og godkjent innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Det at Rogaland legeforening sitt Årsmøte utsettes, vil altså ikke ha lovstridige konsekvenser.

Styrene i Stavanger Tuberkulosefond og Primærmedisinsk forskningsfond-Rogaland må signere regnskapet innen 30/6, og regnskapet må deretter sendes til Brønnøysund innen 31/7.

Sittende styre har sett et behov for å gjennomgå Rogaland legeforening sine lover, for å gjøre dem noe mer tidsriktige og tydelige. I tillegg jobber valgkomiteen sammen med styret, med et forslag til valginstruks på oppfordring fra Årsmøtet 2019. Lovendringsforslag og forslag til valginstruks vil bli fremlagt i god tid for medlemmene før Årsmøtet avholdes og etter gjeldene retningslinjer.

Grunnet usikkerheten omkring fremtidige restriksjoner, ser styret utfordringene med å planlegge for et fysisk møte i konserthuset som vi har gjort de siste årene. Vi tok derfor en avgjørelse på styremøtet i april, om at vi i år for første gang, planlegger for digitalt Årsmøte. Legeforeningen sentralt har informert om at de vil være behjelpelige med en digital møteform, som skal kunne fungere godt også når det kommer til ordstyring.  Vi ser for oss at vi sender ut invitasjon og informasjon angående Årsmøtedato via medlemsregisteret, og at saksgrunnlag for sakene som skal behandles legges ut på hjemmesidene våre.

I og med at vi har bestemt at årets Årsmøte avholdes digitalt, vil Rogaland legeforening ha reduserte utgifter i forbindelse med gjennomføringen av møtet. I den anledning har styret vedtatt at det gis et økonomisk bidrag til Leger Uten Grenser til bruk i deres arbeid med å gi livreddende helsehjelp til dem som trenger det mest.

Styret ønsker dere som medlemmer, hjertelig velkomne til Årsmøte i høst. Dette får vi til sammen!

Janne Kristine Bethuelsen