Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Covid-19 på Kvinneklinikken i Stavanger

20. mai 2020

Bilde fotografert av Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad, fra smittevask på fødeavd i marsFotografert av Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad, fra smittevask på fødeavd i mars


Søndag 08.03.20:  Kvinnedagen - ganske nøyaktig 1 uke etter endt vinterferie – havnet 35 medarbeidere på kvinneklinikken i Stavanger i karantene.

Som vi på kvinneklinikken vet medfører alt arbeid på en fødeavdeling tett kontakt med andre ansatte i samme klinikk, andre yrkesgrupper og ikke minst pasienter og pårørende. Vi er på mange måter svært utsatt dersom smitte påvises. Vi beveger oss mellom operasjonsenheten, nyfødt og fødeavdeling. Vi møter pasienter, pårørende, anestesipersonell, operasjonspersonell og bioingeniører. Den omfattende smittesporingen som måtte gjennomføres i ettertid avdekket at totalt 35 medarbeidere på kvinneklinikken måtte ut i 2 ukers karantene. I tillegg gjaldt dette også pasienter og pårørende.  

Smitteoppsporingen var som sagt omfattende.  Ledelsen jobbet målrettet og var helt konsekvent på karantenereglene. Flere ansatte ble sendt hjem og ekstra personell ble ringt inn. De fleste hadde allerede fått med seg hva som stod på, og det var ikke vanskelig å få personal inn for å overta vakten. Det ble også besluttet at hele fødeavdelingen måtte vaskes ned med tanke på mulig smitte. I løpet av 4-6 timer ble derfor hele fødeavdelingen med 11 rom stengt ned. Alle fødende ble flyttet opp til fødeloftet, som er en fødeenhet for såkalte ukompliserte – eller «grønne» fødsler. Vanligvis er denne avdelingen delt i en observasjonspost for gravide og en fødeavdeling. Nå ble observasjonsposten omgjort til fødeavdeling og observasjonsposten flyttet. I løpet av epidemien så langt har dette igjen blitt endret og utbedret. I dag vil uforløste gravide fortrinnsvis ligge på gynekologisk sengepost.

Denne første vakten da vi virkelig fikk en oppvåkning for koronaepidemien hadde selvfølgelig sine utfordringer. Til tross for dette var det en unik stå-på-vilje hos alle, og det var en samlet forståelse for at små avvik fra rutiner og anbefalinger skyldtes denne store omrokkeringen. Ikke minst gjaldt dette fra pasienter og pårørende. Det hele gikk veldig uproblematisk. Med innstillingen «Dette fikser vi!» som et motto for kvinneklinikken.

I tillegg til det må vi berømme medarbeidere fra resten av landet. Det ryktes fort at fødeavdelingen i Stavanger var hardt rammet. Flere tok kontakt med oss for å bidra, og både private lokalt og sykehus regionalt ville hjelpe med personell og avlastning på andre måter. Det er utrolig fint at støtten i fagmiljøet er så sterk når det dukker opp uvanlige utfordringer.

Det er nå gått over en måned. Pandemien har stengt ned Norge, og i skrivende stund har en gradvis begynt oppmykingen av tiltakene som ble innført. For to uker siden var de fleste tilbake fra karantene. Imidlertid har det selvfølgelig oppstått nye episoder og nye omrokkeringer i denne fasen. Fødeavdelingen har hatt nye positive koronatilfeller. Fødeavdelingen var en periode definert som såkalt «potensiell smitteavdeling» der ansatte måtte ikle seg munnbind og smittefrakk ved pasientkontakt – først og fremst for å beskytte pasientene for potensiell smitte. Det er nå opprettet et mottak og føderom for potensiell COVID-19 smitte (med symptomer i påvente av  testresultat) . Kvinner med påvist korona behandles på pandemiavdelingen –av gynekologer og på egne rom. Det gjøres regelmessig simuleringstrening på ulike scenario i disse sonene for å avdekke rutineproblemer og for å drille ansatte på viktigheten av smitteregimer. Vi har aldri hatt mer håndsprit i korridorene, renere arbeidstøy og kortere negler. Vi har aldri før sett så mange videoer av korrekt munnbind- og hanskebruk. Vi har heller aldri før sittet så mange timer på kontoret og hatt så mange skype-møter. Det er en annerledes hverdag. Vi har fått en forsmak på den utrolige dugnadsinnsatsen både ansatte og fagmiljø ønsker å bidra med dersom dette øker på eller oppstår på et annet tidspunkt.

Utfordringene er selvfølgelig mange og krevende i hele helsesektoren.  Frem mot publisering av denne artikkelen er situasjonen sannsynligvis endret igjen. På kvinneklinikken har vi fått en forsmak på hva som kan vente oss, og nedstengingen har vært nødvendig for å forberede helsevesenet på en pandemi.  

 

Cecilie Fredvik Torkildsen