Innkalling til digitalt årsmøte

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere til digitalt årsmøte onsdag 28. oktober kl. 18-20.00.

For å være med må du melde deg på, innen søndag 25.10.20, på www.legeforeningen.no/rogaland.
Du vil få tilsendt en lenke til registrering i Zoom etter påmeldingsfristen er gått ut.

Saksdokumenter finner du på www.legeforeningen.no/rogaland

Årsmøteprogrammet

Saksliste:

●      Valg av møteleder

●       Godkjenning av innkallingen

●       Årsmelding for Rogaland legeforening 2019

●       Regnskap 2019

●       Budsjett 2021

●       Kurskomitéen årsmelding 2019

●       HLR årsmelding 2019

●       Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2019

●       Årsmelding og regnskap 2019 Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland

●       Allforsk

●       Valg av medlemmer til kurskomitéen

●       Forslag til lovendring for Rogaland legeforening

●       Valginstruks

●       Lederlønn

●       Målsettinger for styret 2019-2021

De av våre medlemmer som vanligvis også mottar invitasjonen
til Årsmøte i posten, vil dessverre ikke motta dette
i år. Årsaken er Covid-19- tiltak i Legeforeningen sentralt,
som har ført til midlertidig opphør i utsending av brev.

Vel møtt!

Janne Kristine Bethuelsen
Leder