Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Kurs i Trygdemedisin

7. desember 2020

NAV Rogaland og Rogaland legeforening arrangerer trygdemedisinsk dagskurs. Fokus er på hvordan fastleger og NAV kan samarbeide om å hjelpe pasienter tilbake til jobb, hvordan legeerklæringer kan skrives effektivt og presist, hva NAV mener med funksjons- og arbeidsevnevurderinger, samt ulike aspekter ved portvokterrollen.

Tid: 23. april 2021
Sted: hotell sentralt i Stavanger
Antall deltakere: ca. 30

 

Kurset søkes godkjent som valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin, samt Samfunnsmedisin.

Det vil komme nærmere detaljer vedrørende kursavgift, påmelding og lokalisasjon.

Elin Kvadsheim Neset, koordinerende rådgivende lege NAV Rogaland og Peter Christersson, kurskomiteen Rogaland Legeforening