Kurs og korona

Covid-19 epidemien har påvirket alle både privat og i arbeidslivet. Noen har fryktelig travle dager, mens andre sitter i beredskap. Restriksjoner på antall personer en har lov til å være samlet og anbefalt avstand mellom personer har gjort at kursavvikling har blitt vanskelig. Rogaland legeforening har så langt vært nødt til å avlyse ØNH kurset som skulle gått av staben 19.-20. mars i Haugesund, kursdag nr 2 av Emnekurs i sykehjemsmedisin samt Emnekurs i U-lands/tropemedisin 5.-9.10.20 i Kamerun. Emnekurs i dermatologi som skulle vært arrangert i september 20 har blitt utsatt til september 21.

Flere av kursene som var planlagt høsten 2020 har vi besluttet må utsettes. Se «Informasjon fra kurskomitéen» på neste side.

Hvorvidt kursene vil bli gjennomført på disse forespeilte datoene, og om de evt vil få en annen undervisnings form, er enn så lenge usikkert. Vi vet ikke hvor lenge restriksjonene vil vedvare, og vi vet heller ikke om vi som allmennleger har tid/energi til å prioritere kurs når den tid kommer, eller om foredragsholderne har kapasitet til å holde foredrag. Enn så lenge håper vi at de som har lyst å gå på kurs, setter av datoene og melder sin interesse, så får vi holde dere løpende orientert så fort vi vet noe mer.

Helsedirektoratet har vedtatt å forlenge godkjenningen med ett år for alle spesialister i allmennmedisin hvor godkjenningen utløper i perioden 1. mars 2020 til 1. juli 2021.


For oppdatert informasjon, følg gjerne med på https://www.legeforeningen.no/rogaland/ og på https://www.legeforeningen.no/

Nina T. Wikene
Leder Kurskomitéen Rogaland legeforening