Kursuken

3-6 februar gikk årets første kursuke av staben. Det ble arrangert to to-dagers kurs, og et kveldskurs, og hvert av kursene hadde ca 40 deltakere fra hele landet og til og med så langt borte som Grønland.

MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer)- kurset var det første to-dagers kurset. Dette skulle vise seg å være et kurs som fikk mye oppmerksomhet fra eksterne aktører både i forkant av og i ettertid av kurset, noe som var en ny opplevelse for oss i kurskomiteen. Tross en del ytre uenigheter om kursets innhold, var dette et nyttig og svært tidsaktuelt kurs. De fleste foredragsholderne var allmennleger fra faggruppa MUPS, hvor flere av dem hadde fullført eller var i gang med doktorgrad på dette temaet. Det var også foredragsholdere fra sykehuset representert av leger fra psykiatrisk avdeling og Lassa.

Recovery Norge, som er en gruppe bestående av personer som har blitt friske av ME/CFS eller lignende sykdommer, stilte med 3 foredragsholdere som selv hadde blitt friske eller var pårørende til tidligere syke ME pasienter. Det var spesielt å høre hvordan de hadde opplevd sykdommen sin, og hvordan de via ulike behandlinger hadde greid å bli friske.

Kurset handlet mye om hvordan vi som fastleger kan møte disse pasientene, hvor mye skal en utrede og hva kan en tilby av behandling, men også hvordan møte NAV sine krav. Det ble lagt vekt på at mye angående MUPS er mer eller mindre uforklart, men at det ikke er "uforklarlig".

 

Det andre to-dagers kurset var Hodepine. Her var det to dyktige og engasjerte foredragsholdere som holdt alle 16 foredragene, men de gjorde en svært god jobb med å holde konsentrasjonen oppe. En del kursdeltakere følte det ble for mye prat om migrene, og at det var fare for overdiagnostisering av denne lidelsen, men veldig mange av oss satt nok også og tenkte på at vi har underdiagnostisert migrene. Kursdeltakerne fikk en god innføring i behandling, både ikke-medikamentelt og medikamentelt, og jeg tror at vi alle nå stiller sterkere i møte med pasienten som lider av hodepine

Vårens kveldskurs var sexologi. Kurset startet ungt og friskt med Tuva Fellman kjent fra Juntafil, men en del kursdeltakere lot seg nok provosere og sjokkere av å måtte stå og rope "fitte" og "pikk". Det var flere store navn innen sexologi som hadde foredrag, bl.a Esben Esther Pirelli Benestad, Haakon Aars og allmennlege Kjell Olav Svendsen, men også noen lokale foredragsholdere som SUS sin egen sexolog. Det sterkeste foredraget som fikk flere i salen til å gripe etter lommetørklet var av Liv Breivikås Fevang som fortalte om sine erfaringer etter overgrep og traumer. Hennes livsmotto "Det er ALLTID for tidlig å gi opp" er nok et utsagn vi kan bli flinkere til å leve etter de fleste av oss.

På onsdags kvelden hadde vi kulturelt innslag i form av flott sang og gitar av Kim Laland.

Alt i alt en flott uke, med mye faglig bra påfyll, men ikke minst også sosialt og kjekt. Vi gleder oss allerede til neste kursuke som går av staben i september med temaene: Gastro, ØNH og Motiverende intervju. Jeg håper at flest mulig har mulighet og lyst til å komme på kurs!

Nina T. Wikene
leder kurskomitéen