Leder 1-2020

Ildsjeler. Hva er egentlig definisjonen på en ildsjel? Det Norske Akademis ordbok sier blant annet at en ildsjel er en «SJELDEN sjel fylt av brennende begeistring og iver. En person som stadig er fylt av brennende begeistring og iver for ideer (og som arbeider intenst for dem). En person som deltar entusiastisk og gjør en uegennyttig innsats.»

Rogaland Legeforening møtte ikke bare en, men flere i løpet av vårt arbeidsmøte i januar.  Det er en helt spesiell følelse å møte medmennesker som brenner for å gjøre andre godt. Mennesker som ikke nødvendigvis har så mye, men som ser mulighetene. Mennesker som ser sine medmennesker, ser deres potensiale og hjelper den enkelte å se det samme. Å møte slike mennesker, setter spor.

I løpet av livet møter vi flere. Vi ser dem på sidelinjene på idrettsarrangement, i frivillige organisasjoner, og uten tvil møter vi dem som kollegaer i helsetjenesten. En helsetjeneste som vi fremdeles er stolte av å være en del av. De driver forskningen fremover, de igangsetter forbedringsarbeid for pasientsikkerhet, de driver diagnostikk og behandling, men ligger egentlig forholdene til rette for at dagens og morgendagens ildsjeler kan opprettholde sin brennende begeistring og iver også i fremtiden?

Noen av våre kanskje største ildsjeler møter vi også i andre situasjoner. Livssituasjoner de ikke hadde forestilt seg at de skulle ende opp i. Utslitte, uten den energi og iver som tidligere betegnet dem.

I vår, sannsynlig april, kommer handlingsplanen for fastlegeordningen. Det er skapt en forventning til den, men hva som ligger i selve planen er det foreløpig få som vet. Helseministeren har gitt beskjed til helseforetakene, at å overlate oppgaver til fastlegene som det er naturlig at spesialisthelsetjenesten selv tar seg av, skal ikke lenger forekomme. Personlig er jeg usikker på om man vil kunne følge dette opp tilstrekkelig. Vil fastlegene oppleve endringen som er ønskelig? Og hva med sykehuslegene? Vil det bli dannet rom i fullpakkede poliklinikkdager til å utføre de oppgavene som man over år i større eller mindre grad har overlatt til fastlegene? Det må vises i kalenderen.

Styret i Rogaland Legeforening kommer til ha fokus på dette fremover. Vi ønsker også å bidra sammen med sentralstyret i Den norske legeforening for å nå målene om å jobbe for å beholde og rekruttere til fastlegeordningen, støtte og verne om de tillitsvalgte samt jobbe for at våre kollegaer og medlemmer skal ha en god legehverdag.

Helsetjenesten kan ikke drives av ildsjeler alene.

 

Janne Kristine Bethuelsen