Leder 3-2020

Så er høsten kommet, og Årsmøtet nærmer seg. Årets møte avholdes, som mange vet, digitalt via Zoom den 28.10.20 fra klokken 18, og det vil komme nærmere beskjed om hvordan dere kan melde dere på, både i Syd-Vesten, på hjemmesiden og via medlemsregisteret.

Vi kommer til å ha en del saker på listen, og særlig gjennomgangen av endringsforslag til lovene og ny valginstruks, vil være viktige saker å få med seg.

Smittesituasjonen og smittesporing har ført til en ekstra belastning på våre kommuneoverleger, som til tider har jobbet nesten døgnet rundt. Kommuneoverlegene våre har gjort og gjør en solid jobb for innbyggerne i de ulike kommunene, og deres kompetanse er unik. Jeg mener at denne tiden har vist oss hvor viktige samfunnsmedisinerne er. Jeg håper at kommunene vet å sette pris på legene i sin organisasjon, og at kommunene benytter seg av kunnskapen de har tilgjengelig, i arbeidet for å tilby innbyggene best mulig levevilkår og livskvalitet der de bor.

Handlingsplanen for fastlegene er lagt frem. Det gjelder nå å se hva vi kan oppnå sammen for å bedre arbeidssituasjonen for fastlegene, og hvordan vi skal kunne legge til rette for å sikre rekrutteringen til fagfeltet for fremtiden. Lokale aviser har den siste tiden hatt oppslag hvor de viser at enkeltkommuner sliter med å få søkere til ledige stillinger. Flere kommuner ser alvoret. Vi trenger fastlegene våre!

Covid-19 har ført til mange endringer og en del utsettelser for kurs og andre samlinger for dere som medlemmer. Dessverre ser det ut til at det fremdeles vil være en del restriksjoner ut fra smittesituasjonen. Noen av arrangementene der Rogaland legeforening tradisjonelt har gitt økonomisk støtte, blir sannsynligvis utsatt eller avlyst. Dette gjelder blant annet de årlige legesammenkomstene og juleteateret. Vi mener det er nødvendige tiltak for å redusere sjansene for at legekorpset i Rogaland blir satt ut av spill.

Til slutt vil jeg få ønske dere en god høst og ikke minst velkommen til Årsmøtet i oktober!

Janne Kristine Bethuelsen