Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Leder

7. desember 2020

Leder

Vi har nettopp vært i streik. Tvungen lønnsnemnd kom før andre uttak trådde i kraft, og før distriktene ble rammet. Dette viser hvor sårbar legevaktsordningen er, særlig utenfor de store byene. Tiden fremover vil vise hvor villige kommunene er til å vise den tillit, som vi mener må til, for å skape en ordning som er levedyktig i årene fremover. Det må være legene selv som avgjør hva som er forsvarlig arbeid utover et visst antall arbeidstimer i løpet av en uke. En arbeidsuke som allerede er langt over det som defineres som normal arbeidstid. Rogaland legeforening vil følge prosessen nøye fremover.

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid må være et prioritert område innen helsetjenesten, utenfor og inne i helseinstitusjonene. Rogaland legeforening har fått plass i SHARE involveringspanel, som dere kan lese mer om her i Syd-Vesten. Jeg mener at det er flott at vi får lov til å være med å bidra med vår kunnskap i arbeidet med å prioritere fremtidig forskning innen pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid ledet av Universitetet i Stavanger, sammen med blant annet Helsedirektoratet, Undersøkelseskommisjonen, Helseklage, Helse Vest og representanter for pasienter og brukere av tjenestene. Universitetet i Stavanger og SHARE mener at det er sammen vi finner de beste løsningene, og det er vi alle enige om.

Helse og omsorgsdepartementet har lenge hatt fokus på psykisk helse og rus. Det har også vi, og Regionutvalg Vest har flere ganger hatt temaet på agendaen i møtene med Helse Vest. Boken med tittelen Klokhet om vold og overgrep, er utgitt av Universitetsforlaget. Forandringsfabrikken og proffene forteller her hvordan de skulle ønske å bli møtt av oss voksne, blant annet i helsetjenesten. I dette nummeret vil noe av arbeidet som gjøres presenteres, og jeg håper at dere som medlemmer ser nytteverdien av det som formidles, og at det er noe som man kan ta med seg inn i møtet med pasientene våre.

Årsmøtet ble avholdt i slutten av oktober, og jeg vil takke medlemmene som hadde mulighet til å delta. Vi fikk vedtatt en del viktige saker med betydning for styrets arbeid fremover, og vi har fått takk fra Leger uten Grenser, som satt stor pris på bidraget på 20.000 kr, gitt i forbindelse med Årsmøte 2020.

Smittetrenden er økende i landet vårt, og det er viktig at vi tar vare på hverandre litt ekstra denne høsten og vinteren. Enkelte av oss kan risikere å stå i krevende situasjoner, hvor det å ha en kollega å støtte seg til, kan være avgjørende. Jeg vil også minne dere alle om HLR, Helsetjeneste for leger i Rogaland, hvor erfarne kollegaer kan kontaktes ved behov for støtte.

Med dette vil jeg takke dere for den innsatsen dere gjør hver dag for pasienter og brukere, og jeg ønsker dere alle det beste for 2021.

 

Janne Kristine Bethuelsen