Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Helseshopping

Det har visst vært jul siden slutten av oktober i år. Allerede da var butikkhyllene fulle av varer med juleinnpakning. Julelysene har allerede blitt hengt opp i gatene, og det eneste som mangler nå (midveis i november) er at julesanger begynner å spilles av i radioen. Personlig er det vanskelig å se poenget med 2 måneders julehandel, men så har det vel noe med kommersielle interesser å gjøre. Med mindre det blir gjort i et helseforebyggende perspektiv med å porsjonere ut stresset denne høytiden kan medføre. Der det er et tilbud er det vel mulig å skape en etterspørsel og medfølgende profitt.
Åsmund Heggheim
7. desember 2021

Kjøp av helsetjenester har vel i overført betydning også  havnet i butikkhyllene. Kry tilbyr helsetjeneste når det passer deg så fremt du blir syk mellomklokken  07:00 og 22:00. Med Eyr på mobilen har du «alltid» legen og psykologen med deg. Dr Dropin ønsker å gjøre legehjelp enklere, rimeligere og bedre for deg som trenger det. Gjennom Aleris og Executive Health kan du for den nette summen av kr 38 000,- , få skreddersydd oppfølging og unnagjort alle «nødvendige»  undersøkelser i løpet av en dag. Hos Austad diagnostikk kan man  få helsesjekk med ultralyd av alle kroppens organer .

Det er mulig at tilbud om helprivate legetjenester er kommet for å bli, men kundeforholdet ved kjøp av helsetjenester er asymmetrisk. Selgeren vet hva han selger, kunden vet ofte ikke  hva den faktisk kjøper. [1]

Jeg lever i den tro at de fleste leger har det beste i tankene for sine pasienter, og ønsker dem det aller beste helt uavhengig av tykkelsen på lommeboken deres. Me n jeg tror at fremveksten av private helsetilbydere er med på å drive frem et todelt helsevesen hvor i ytterste konsekvens de som har, får mer, og de som ikke har, får mindre av det de har behov for.

Det norske helsevesenet ble i august 2021 kåret til verdens beste. Gode primærhelsetjenester fremheves som årsaken til dette.[2]  En nylig publisert studie viser at kontinuitet i lege-pasient forholdet kan være livreddende. Derfor er det desillusjonerende å se på at det er liten politisk vilje til å redde fastlegeordningen, hverken hos foregående regjering eller den nåværende.

Forventninger til hvilke medisinske utredninger og behandlinger folk kan få, er høye. All den tid vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor enhver innbygger i Norge har en kollektiv forsikringsavtale gjennom folketrygden, håper jeg at vi skal få være med på å være premissleverandør  for hvilke helsetjenester folk har behov for gjennom vår «portvåkterfunksjon», heller enn «døråpnere», hvor kundene peker ut hva de vil ha, og vi blir nødt til å levere til tross for at vi som leger ofte vet det er en ingrediens til noe vi ikke ønsker å servere.

I økende grad konkurrerer private helseaktører med det offentlige om ressurser i form av personell og midler, og personell flykter fra både 1. og 2. linjetjenesten på grunn av overarbeid. En videre utvikling mot et mer og mer privatisert helsevesen er med på å dekonstruere det som i dag er rangert som det mest velfungerende helsevesenet i verden. [3][1] Bjørn Einar Nielssen, Erna og Bents privatiseringsplaner for norsk helsevesen, Debattinnlegg Fredrikstad blad 10.09.21.
[2] Are Brean, verdens beste utfordring, minileder 27.09.21 Tidsskriftet, Den Norske Legeforening
[3] Bjørn Einar Nielssen, Erna og Bents privatiseringsplaner for norsk helsevesen, Debattinnlegg Fredrikstad blad 10.09.21.