2021

07. desember 2021

Leder 4-2021

Det er høst. Ute er det bekmørkt når en går til jobb, og like bekmørkt når en kommer hjem. Det blåser stikker og strå. Regnet høljer ned. Likevel når strømprisen all-time high. Smittetallene for covid-19 øker stadig. Legekontor og legevakter (og feberklinikker i de kommunene en klokelig valgte å fortsette med dette) rennes ned av pasienter med luftveissymptomer. Barneavdelingene på sykehusene rapporterer om sprengt kapasitet grunnet barn med RS-virus, og uteliggere over det ganske sykehus.
07. desember 2021

En oversikt over Den norske legeforenings organer

Hva vet du egentlig om organisasjonen Den norske legeforening som du er medlem av? Har du noen gang tenkt over hvordan organisasjonen er bygget opp og hvordan den styres? Og hvem er det som egentlig utgjør landsstyret? Kanskje vet du dette allerede. Eller kanskje får du slike tanker hvert år i månedsskiftet mai/juni og tenker at “nå må jeg finne ut av det”, men så går tiden og det blir på nytt mai/juni og ennå har du ikke fått tid til å finne ut av det. Da kan det være en god ide å lese videre.
07. desember 2021

Leger i vitenskapelige stillinger

Leger i vitenskapelige stillinger ble dannet som en spesialforening i Trondheim i 1990, og fikk status som yrkesforening året etter. Statusen som yrkesforening gir en fast forankring i Legeforeningens organisasjon og mulighet til økonomisk støtte og ytelser fra sekretariatet. Yrkesforeningen har gitt legeforskere en egen identitet, og den jobber spesifikt for lønns og arbeidsvilkår til denne yrkesgruppen. De senere årene har foreningen hatt fokus på å påvirke myndighetene til å få flere vitenskapelige ansatte over i faste stillinger ved universitetene og bedre lønnsbetingelsene i akademiske eller kombinerte stillinger.
07. desember 2021

Helseshopping

Det har visst vært jul siden slutten av oktober i år. Allerede da var butikkhyllene fulle av varer med juleinnpakning. Julelysene har allerede blitt hengt opp i gatene, og det eneste som mangler nå (midveis i november) er at julesanger begynner å spilles av i radioen. Personlig er det vanskelig å se poenget med 2 måneders julehandel, men så har det vel noe med kommersielle interesser å gjøre. Med mindre det blir gjort i et helseforebyggende perspektiv med å porsjonere ut stresset denne høytiden kan medføre. Der det er et tilbud er det vel mulig å skape en etterspørsel og medfølgende profitt.
07. desember 2021

Innsatsstyrt finansiering (ISF) i avtalepraksis

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en stykkprisbasert finansieringsordning for spesialisthelsetjenester i sykehus. Ved innføringen av ISF ble refusjonen beregnet som en fast takst basert på hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) pasienten tilhører.
07. desember 2021

Endelig er vi på sosiale medier

Endelig er vi på sosiale medier! Rogaland legeforening er endelig på Instagram og Facebook. Våre medlemmer har etterspurt mer synlighet fra Rogaland legeforening og dette er ment som et tiltak for å oppnå dette.
07. desember 2021

5 gynekologer på gangen

Intervju med 5 gynekologer på Sus
07. desember 2021

IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway er akronymet for Improving Public Cancer Care by Implementing Precision Medicine in Norway. Denne omfattende nasjonale studien bidrar til målrettet kreftbehandling og samtidig innføring av presisjonsdiagnostikk. Presisjonsmedisin i Impress Norway innebærer bruk av behandling som er rettet mot spesifikke genmutasjoner i tumorvev (såkalte somatiske mutasjoner).
07. desember 2021

Velkommen til Nordisk kongress i allmennmedisin

Velkommen til Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger 21. – 23. juni 2022.

Side 1 av 4