Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Leder 4-2021

07. desember 2021
Det er høst. Ute er det bekmørkt når en går til jobb, og like bekmørkt når en kommer hjem. Det blåser stikker og strå. Regnet høljer ned. Likevel når strømprisen all-time high. Smittetallene for covid-19 øker stadig. Legekontor og legevakter (og feberklinikker i de kommunene en klokelig valgte å fortsette med dette) rennes ned av pasienter med luftveissymptomer. Barneavdelingene på sykehusene rapporterer om sprengt kapasitet grunnet barn med RS-virus, og uteliggere over det ganske sykehus.

En oversikt over Den norske legeforenings organer

07. desember 2021
Hva vet du egentlig om organisasjonen Den norske legeforening som du er medlem av? Har du noen gang tenkt over hvordan organisasjonen er bygget opp og hvordan den styres? Og hvem er det som egentlig utgjør landsstyret? Kanskje vet du dette allerede. Eller kanskje får du slike tanker hvert år i månedsskiftet mai/juni og tenker at “nå må jeg finne ut av det”, men så går tiden og det blir på nytt mai/juni og ennå har du ikke fått tid til å finne ut av det. Da kan det være en god ide å lese videre.

Leger i vitenskapelige stillinger

07. desember 2021
Leger i vitenskapelige stillinger ble dannet som en spesialforening i Trondheim i 1990, og fikk status som yrkesforening året etter. Statusen som yrkesforening gir en fast forankring i Legeforeningens organisasjon og mulighet til økonomisk støtte og ytelser fra sekretariatet. Yrkesforeningen har gitt legeforskere en egen identitet, og den jobber spesifikt for lønns og arbeidsvilkår til denne yrkesgruppen. De senere årene har foreningen hatt fokus på å påvirke myndighetene til å få flere vitenskapelige ansatte over i faste stillinger ved universitetene og bedre lønnsbetingelsene i akademiske eller kombinerte stillinger.

Helseshopping

07. desember 2021
Det har visst vært jul siden slutten av oktober i år. Allerede da var butikkhyllene fulle av varer med juleinnpakning. Julelysene har allerede blitt hengt opp i gatene, og det eneste som mangler nå (midveis i november) er at julesanger begynner å spilles av i radioen. Personlig er det vanskelig å se poenget med 2 måneders julehandel, men så har det vel noe med kommersielle interesser å gjøre. Med mindre det blir gjort i et helseforebyggende perspektiv med å porsjonere ut stresset denne høytiden kan medføre. Der det er et tilbud er det vel mulig å skape en etterspørsel og medfølgende profitt.

Innsatsstyrt finansiering (ISF) i avtalepraksis

07. desember 2021
Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en stykkprisbasert finansieringsordning for spesialisthelsetjenester i sykehus. Ved innføringen av ISF ble refusjonen beregnet som en fast takst basert på hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) pasienten tilhører.

Endelig er vi på sosiale medier

07. desember 2021
Endelig er vi på sosiale medier! Rogaland legeforening er endelig på Instagram og Facebook. Våre medlemmer har etterspurt mer synlighet fra Rogaland legeforening og dette er ment som et tiltak for å oppnå dette.

5 gynekologer på gangen

07. desember 2021
Intervju med 5 gynekologer på Sus

IMPRESS-Norway

07. desember 2021
IMPRESS-Norway er akronymet for Improving Public Cancer Care by Implementing Precision Medicine in Norway. Denne omfattende nasjonale studien bidrar til målrettet kreftbehandling og samtidig innføring av presisjonsdiagnostikk. Presisjonsmedisin i Impress Norway innebærer bruk av behandling som er rettet mot spesifikke genmutasjoner i tumorvev (såkalte somatiske mutasjoner).

Velkommen til Nordisk kongress i allmennmedisin

07. desember 2021
Velkommen til Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger 21. – 23. juni 2022.

Side 1 av 4