Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Innkalling til digitalt årsmøte fredag 11. juni 2021

26. mai 2021

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere til digitalt
årsmøte fredag 11. juni kl. 18-20.00.
For å være med må du melde deg på, innen onsdag 9.6.21, på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Du vil få tilsendt en lenke til registrering i Zoom etter påmeldingsfristen er gått ut.
Saksdokumenter finner du på www.legeforeningen.no/rogaland

Årsmøteprogrammet

Saksliste:
Valg av møteleder
● Godkjenning av innkallingen
● Årsmelding 2020 Rogaland legeforening
● Regnskap 2020
● Budsjett 2022
● Årsmelding 2020 Kurskomitéen
● Årsmelding 2020 HLR
● Årsmelding og regnskap 2020 Stavanger TBC-fond
● Årsmelding og regnskap 2020 Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland
● Allforsk
● Presentasjon av medlemsundersøkelse
● Vedtekter for Rogaland legeforening
● Valginstruks
● Valg
● Ærespris utdeling

Vel møtt!


Janne Kristine Bethuelsen
Leder