Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Landsstyremøte 2021 utsatt til 2022

2. mars 2021

Radisson Blu Atlantic hotel
Radisson Blu Atlantic hotel

Landsstyremøte 2021- komiteen som består av Peter Christersson, Marit Halonen Christiansen, Kristin Fagereng, Jan Robert Johannessen og meg selv, har hele tiden hatt nær og god kontakt med Legeforeningen sentralt gjennom generalsekretær og representant fra sekretariatet i planleggingen av møtet.

Da bølge to av pandemien herjet på sitt verste nå i høst, så vi oss nødt til å ta en avgjørelse angående Landsstyremøtet 2021 i Stavanger. Hovedårsaken var usikkerheten, og komiteen anså det problematisk og uansvarlig å inngå kontrakter for sosialt program og kulturelle innslag, som ville føre til at vi i lokalforeningen ble økonomisk ansvarlige, om fysisk møte ble avlyst. En av de største kontraktene, som allerede var inngått, har vi fått utsatt til 2022.

Sent i høst behandlet derfor styret i Rogaland legeforening (RLF) saken fremmet av komiteen, og det var enighet om at vi ville be Legeforeningen sentralt om å få utsette Landsstyremøtet 2021 til 2022 i Stavanger. De hadde stor forståelse for utfordringene vi presenterte, og saken var oppe i Sentralstyret. Under Landsstyremøte 2020, del 2, informerte presidenten Landsstyret om avgjørelsen.

Landsstyremøte 2021 blir derfor nå planlagt avholdt i Lillestrøm i Legeforeningens regi, 1.-3.juni i år. Det er om vi kan møtes fysisk.

Vi i Landsstyremøtekomiteen samt styret i RLF ønsker derfor Landsstyret velkommen til Stavanger 31.mai- 2.juni 2022.

 

Janne Kristine Bethuelsen