Leder 1-2021

2021 fortsetter mer eller mindre slik 2020 sluttet. I skrivende stund uttaler FHI-direktør Camilla Stoltenberg at hun tror at vi må leve med tiltak også ut dette året. Det er denne usikkerheten som er årsak til at Landsstyremøte 2021, som vi i Rogaland legeforening hadde planlagt, til slutt måtte bli utsatt til 2022. Det kan oppleves uutholdelig og slitsomt, men vi må holde ut og støtte hverandre til å stå i situasjonen litt til. Lyspunktet er selvsagt vaksinene som har kommet, og vaksinasjonen som er i gang. Kommunene organiserer og prioriterer innbyggerne i ulike grupper, og det samme gjør helseforetakene for sine ansatte. Særlig gjelder dette de med de mest utsatte arbeidsforholdene samt nøkkelpersoner i smitteberedskap.

Helseminister Bent Høie har bestemt at det skal etableres Helsefellesskap. Helsefellesskap hvor helseforetakene og kommunene skal diskutere og enes om best mulig samhandling. I diskusjoner og møter om samhandling, er fastlegene helt sentrale. Hvordan kan vi jobbe for at forholdene blir lagt til rette slik at interesserte og engasjerte fastlegekollegaer har mulighet til å delta i disse viktige møtene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten? Legeforeningen sentralt jobber med å komme med forslag til gode løsninger, men for at det skal kunne bli en løsning, må det være en vilje på tvers av forvaltningsnivåene. Erfaringsmessig kan dette dessverre vise seg å bli krevende, men selvsagt ikke umulig.

I år er det Stortingsvalg og helsespørsmålet vil mest sannsynlig være et av de viktigste spørsmålene folket vil ha svar på i valgkampen. Legeforeningen jobber systematisk for å fremme saker vi ser og har sett vil få stor betydning for helsetjenesten i årene fremover. Vi trenger store nok sykehus, og vi i Rogaland legeforening vil særlig nå følge prosessen med Nye SUS nøye. Et av Norges største byggeprosjekt, men som vi av en eller annen grunn, hører svært lite om. Blir det egentlig stort nok, eller kommer nye SUS til å føye seg inn i rekken av de som er for små i det de åpner? Vi må også sørge for god beredskap, vi må ha en sterk fastlegeordning, og sist men ikke minst, vi må prioritere psykisk helse og motvirke utenforskap. Sammen skal vi skape en god helsetjeneste.

 #Helse og trygghet først.

 

Janne Kristine Bethuelsen