Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Leder 2-2021

26. mai 2021
Janne Kristine Bethuelsen

Alt har som regel en ende, og vi håper at vi snart ser enden på pandemien, med oppstart av massevaksinering og en trinnvis åpning av samfunnet igjen.

Dette er også enden for meg, i rollen som leder av Rogaland legeforening. Selv om jeg ikke har vært leder i mer enn en periode, så har jeg vært aktiv tillitsvalgt i flere år, og jeg mener at det er riktig og ikke minst viktig, at nye krefter får overta.

Jeg er utrolig stolt over å ha fått ledet denne velorganiserte og veldrevne lokalforeningen, hvor jeg har fått mulighet til å representere dere som medlemmer i møter og utvalg.

Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått lede et engasjert styre med flere gode og tidvis krevende diskusjoner, hvor jeg har lært mye.

Jeg er også utrolig glad for å ha fått lov til å være arbeidsgiver for Heidunn, som gjør en stille men ubeskrivelig jobb, hvor hun legger til rette for at styret og kurskomiteer får tenke politikk og fag, uten å måtte bruke for mye tid og krefter på administrasjon.

Årsmøte 2021 skal avholdes digitalt også i år. Styret vedtok dette på et av årets første styremøter. Slik som smittesituasjonen er i vårt fylke i skrivende stund, var det «dessverre» et riktig vedtak.  Det blir en ny opplevelse å gjennomføre valg digitalt, men det får vi til, og jeg håper at mange av dere melder dere på for å stemme frem det nye styret.

Takk til dere som svarte på medlemsundersøkelsen som styret sendte ut for en liten stund tilbake. Resultatet har gitt styret informasjon som vil være nyttig i det videre arbeidet med å engasjere og representere dere som medlemmer på best mulig måte, i tråd med «Målsettinger for styret».

Tusen takk for tilliten jeg fikk i 2019, og jeg ønsker det nye styret, som starter sitt arbeid i september, alt det beste for neste periode.

 

Janne Kristine Bethuelsen