Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Leder 4-2021

Det er høst.
Ute er det bekmørkt når en går til jobb, og like bekmørkt når en kommer hjem. Det blåser stikker og strå. Regnet høljer ned. Likevel når strømprisen all-time high.
Smittetallene for covid-19 øker stadig. Legekontor og legevakter (og feberklinikker i de kommunene en klokelig valgte å fortsette med dette) rennes ned av pasienter med luftveissymptomer. Barneavdelingene på sykehusene rapporterer om sprengt kapasitet grunnet barn med RS-virus, og uteliggere over det ganske sykehus.
Peter Christersson
7. desember 2021

Ved psykiatrisk klinikk i Stavanger, vurderer en å legge ned langtids-psykose-posten, for å oppjustere kapasiteten innen sikkerhetspsykiatri. Fagfolk og pasienter er bekymret.

I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, styrkes fastlegeordningen kun med 100 millioner kroner – ikke minst 350 millioner, slik statsråd Kjerkol hadde lovet i opposisjon. Når vi vet at Erna Solberg hadde 100 millioner kroner mindre i sitt statsbudsjett enn hva som var lovet i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten, ser vi at vi er på stedet hvil. Det monner dessverre ikke nok at de, av mange, forhatte fraværsattestene i videregående skole (foreløpig) er kuttet ut.

Kort sagt, det er høst.

På tross av stor entusiasme i befolkningen rundt gjenåpningen av samfunnet: Basert på erfaringene med de til tider Extra Joker Nord-aktige kuvendingene fra myndighetene hva gjelder covid-tiltak, anså styret i Rogaland Legeforening risikoen for å samle store mengder leger denne vinteren, som for stor. Selv om vi nok aldri har hatt større behov for det, har vi bestemt oss for at vi også i år må utsette den populære juleavslutningen på Rogaland Teater. Av samme grunn, anbefaler vi at legefesten i Stavanger utsettes til i alle fall etter sommerferien 2022.

Det er med tungt hjerte vi tar disse avgjørelsene. Styret i Rogaland Legeforening har store ambisjoner om å arrangere og støtte opp om aktiviteter for medlemmene – i hele fylket. Vi tar tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen på alvor, og forsøker å både presentere et større utvalg av tema i Syd-Vesten, og dessuten på flere plattformer. Vi er i gang med en ny satsing på sosiale medier, og Rogaland Legeforening er allerede på Instagram.

Så nå er det bare å sette seg godt til rette i sofaen med et teppe over seg, en kopp te i hånda og terapilampen på 10.000 lux foran seg, og se fram til 2022. Da blir det landsstyremøte i Stavanger, årsmøte i Haugesund, Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger, og forhåpentligvis både juleteater og legefest i både Haugesund og Stavanger. Etter høsten er det jul, og så er det vår.